Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Katolska kyrkan får inte ändra i Bibeln - UPPDATERAD

Katolska kyrkan har förhandlat med Svenska Bibelsällskapet om att få ändra ordalydelsen i Bibel 2000, men fått nej.

Enligt en artikel i tidningen Dagen är relationerna mellan Stockholms katolska stift och Svenska Bibelsällskapet ansträngda efter tre och ett halvt års förhandlingar.

Dagen påpekar att Svenska Bibelsällskapet är förvånade på snudd till irriterade över att Katolska kyrkan nu går ut och kommenterar detta offentligt på egen hand när de har en överenskommelse om att göra det tillsammans.

Över 2000 ändringar förslås

Katolska kyrkan vill ändra på över 2000 ställen i Bibel 2000 för att texten ska passa med riktlinjer som kom 2001 från Vatikanens Kongregation för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning. Syftet är att få texten i harmoni med katolsk liturgi och sakramentsordning så att katoliker världen över ska känna igen sig överallt.

Svenska Bibelsällskapet har gått med på 20 ändringar för en katolsk version av Bibel 2000. Men nu är det stopp och Svenska Bibelsällskapet hänvisar till att svenska upphovsrättslagar inte tillåter större variationer med originalverket.

- Från vår sida har det funnits en stor vilja att möta behoven men det finns en upphovsrättslig gräns, säger Mikael Winninge som är översättningsdirektor vid Svenska Bibelsällskapet till Dagen. I ett pressmeddelande skriver Bibelsällskapet att "förslaget till revision var emellertid så omfattande, med över 2000 ändringar, att Bibelfondens styrelse tvingades konstatera att det inte vore förenligt med upphovsrätten att godkänna texterna."

Vidare säger Bibelsällskapet: "Katolska kyrkan i Sverige deltog aktivt och konstruktivt i hela översättningsarbetet. När Nya testamentet var färdigöversatt 1981 började Stockholms katolska stift använda denna översättning i sin liturgi. Sedan översättningen av hela Bibeln var klar 1999 har man använt Bibel 2000. Problem har uppstått då man nu ska ge ut nya liturgiska böcker. Då ska man enligt katolsk lagstiftning följa de regler som beslutats av Gudstjänstkongregationen i Rom för användning i hela världen."

Återgång till mer traditionella uttryck

Anders Piltz som är ordförande i Katolska liturgiska nämnden i Sverige var också delaktig i översättningsarbetet av Nya testamentet. Han godkände då många av de ordalydelser som han nu på uppdrag av Vatikanen vill se ändrade.

Exempel på ändringar som katolikerna önskar se är ofta en tillbakagång till äldre begrepp som i Joh. 1:14 där man vill att det ska stå "Ordet blev kött" istället för som nu "Ordet blev människa".

- Här menar Katolska kyrkan att det bibliska uttrycket bör respekteras och att det är predikantens roll att förklara vad kött betyder, det är inte bibelöversättarens, säger Anders Piltz till tidningen Dagen.

Han menar inte att texten är felöversatt, utan att översättarna har valt en översättning som är möjlig, men inte traditionell. Så länge det inte finns belägg för att en traditionell översättning är felaktig, så vill man nu att den traditionella ordalydelsen bevaras.

- Det handlar inte om att manipulera för att få texten att säga det man vill att den ska säga, tvärtom, säger Anders Piltz till Dagen.

Fler exempel på ändringar man velat göra för att passa med katolks liturgi finner du i samband med pressmeddelandet från Stockholms katolska stift.

Katolska kyrkan kommer efter beskedet från Bibelsällskapet inte att trycka några bibeltexter från Bibel 2000 i nyutgåvan av psalmboken Cecilia, Katolsk gudstjänstbok och Kyrkans dagliga bön.

Rainer Refsbäck