Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Kallelse till Adventistsamfundets ordinarie unionsmöte 2013

Sjundedags Adventistsamfundet håller ordinarie unionsmöte på Ekebyholm den 2 – 6 juli 2013. Adventistsamfundets unionsmöte är den högsta beslutande församlingen i vår union och samlas vart fjärde år.

Unionsmöten består av både förhandlingar och andliga högtider. Denna gång är Derek Morris inbjuden att förmedla bröd från himlen. Under förhandlingsmötena ska verksamheten för åren 2009 - 2013 rapporteras och godkännas, ansvarafrihet för styrelsen behandlas och nya planer läggas för kommande mandatperiod 2013 – 2017. Därtill ska ny samfundsstyrelse, ämbetsmän, avdelningsledare och kommittéer väljas och inkomna motioner och förslag behandlas.

Förhandlingsmötena är öppna för alla att följa. Rösträtt vid unionsmötet utövas dock endast av delegater. Delegats rösträtt kan inte utövas genom ombud. Enligt stadgarna utgörs delegaterna dels av självskrivna delegater, dels av delegater som varje församling väljer. Det antal delegater varje församling kan sända till unionsmötet beräknas utifrån hur många medlemmar församlingen hade den 30 juni 2012. Information om detta går ut direkt till församlingarna. Motioner kan författas av delegater, samfundsstyrelsen, revisorerna, kommittéerna och lokala församlingsstyrelser. Information om tidsramar för detta meddelas församlingarna och i senare nummer av Missionären.

Registrering av delegater börjar tisdag 2 juli 2013 kl. 15.00 – 18.00 och varje dag i anslutning till förhandlingsmötena i idrottshallen. Öppningsmötet är tisdag 2 juli kl. 19.00 med gästtalare Derek Morris. Förhandlingarna börjar onsdag 3 juli kl. 9.00. Unionsmötet avslutas lördag 6 juli kl. 21.00. Samtliga möten hålls i Ekebyholmsskolans idrottshall, Rimbo. Information om program, upplysningar om boende m.m. kommer i senare nummer av Missionären.

Daniel Hailemariam missionssekreterare

Information om unionsmötet och viktiga blanketter läggs upp på www.adventist.se/unionsmotet2013