Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Jim Hohnberger har gett återbud

Förberedelserna för Adventistsamfundets inspirationsdagar på Ekebyholm (5 – 9 juli 2011) är i full gång. Rummen på Ekebyholm är fullbokade och vi ser fram emot en tid för gemenskap, välsignelse och andlig uppbyggelse.

Men mitt i förberedelserna fick vi besked från vår huvudtalare Jim Hohnberger att han av personliga skäl har fått förhinder och kan inte komma till Ekebyholm. Det är naturligtvis ett bakslag och en besvikelse för oss men vi vill samtidigt be att Gud ska vara med Jim och hans familj.

Vi hade önskat att presentera en ny talare i samband med denna information. Men i skrivandets stund har vi tyvärr inget namn att presentera trots gediget arbete att få fram ett namn. Men vi återkommer via hemsidan så fort vi har någon att presentera.

Men låt oss inte glömma att…

Temat är detsamma:
”Jesus – hela vägen hem!”

Gud är densamma:
Han kommer att vara med oss och välsigna oss när vi samlas i hans namn!

Ekebyholm är detsamma:
Ekebyholm kommer att bjuda på sin allra bästa skrud och inbjuda till både naturupplevelse, gemenskap och många nya erfarenheter.

Daniel Hailemariam missionssekreterare