Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Jesusmanifestation i Stockholm

Den 21 maj hölls den årliga Jesusmanifestationen i Stockholm som drar ca 25 000 deltagare från hela landet. Där fanns också Adventkyrkan med ett bokbord och ADRA rollup med Krister Pontvik, bibelarbetare, och Salvatore Bognandi, föreståndare, bakom. På bordet fanns också en målning av drömstoden i Daniel 2 som Krister målat.

– Den väckte stort intresse och vi fick många tillfällen att förklara bilden och profetian, berättar Krister. Vi hade möjlighet att kunna dela med av vår tro med många besökare.
Många tog med sig av traktater och mindre böcker, bl.a. försvann 50 stycken Vägen till Kristus. När någon frågade vad böckerna kostade fick de svaret: ”Allt är gratis, men om du vill kan du ge ett bidrag till behövande” samtidigt som ADRA Hjälpaktions folder räcktes fram.
– Vädret var på vår sida och det var en förmån att vara med och ha intressanta samtal med olika personer, berättar Salvatore. En kvinna berättade att hon hade lyssnat på Radio Adventkyrkan och kom ihåg att vi var de första att sända närradio.
– Vi känner att det är viktigt att som adventister vittna om vårt tro i sådana här sammanhang och vi uppmuntrar andra adventistförsamlingar i Sverige att ta vara på tillfällen då man kan medverka med ett bokbord som ett sätt att nå andra för Jesus och sanningen för vår tid.

Missionären