Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

JAPAN: Mat till 1.000 tsunamidrabbade varje dag

Elva dagar efter det att Japan drabbats av en tredubbel kris – tsunami, jordbävning och härdsmälta i ett kärnkraftverk – rapporteras det dagligen om växande dödstal. Hoppet är nu så gott som ute om att hitta fler människor som har överlevt tsunamin, men myndigheterna söker fortfarande efter tusentals människor som är försvunna.

Ca 430 000 människor uppehåller sig i de evakueringscentra som myndigheterna har organiserat. ADRA Japan arbetar redan i två av dessa centra, och under denna vecka kommer man att utöka sitt arbete till fler centra i takt med att de japanska myndigheterna ger sitt klartecken.

 

”Ni är de första som svarar på vårt nödrop”, fick ADRA Japans personal höra när de började distribuera mat och andra förnödenheter till de drabbade.

 

ADRA Japan har hyrt in flera lastbilar för att frakta mat och andra förnödenheter från Tokyo till Sendai, staden som drabbades värst av tsunamin. Samtidigt är det svårt att få tag i drivmedel eftersom de flesta bensinstationer i Tokyo-området är stängda p.g.a. att människorna i området har hamstrat bensin och diesel av rädsla för att de kan bli tvungna att fly från staden.

 

Förser 1.000 människor med mat

I samarbete med de japanska myndigheterna ansvarar nu ADRA Japan för att förse människorna vid ett evakueringscentrum med mat. Två gånger om dagen kommer ca 1 000 personer dit för att få varm mat. 320 personer som har förlorat sina hem övernattar vid centret. Under dagarna lämnar de centret för att återvända till platsen där deras hem en gång stod för att röja upp och börja processen för att återskapa sitt liv.


ADRA-organisationerna runt världen har tillsammans samlat in nära fyra miljoner kronor till hjälp åt de drabbade. Pengarna gör det möjligt för ADRA Japan att förse drabbade människor med mat och hygienartiklar.

 

Långsam samordning

Processen för att samordna hjälpinsatserna går fortfarande långsamt, och de japanska myndigheterna är mycket restriktiva med att ge tillstånd till hjälporganisationer som vill arbeta i de drabbade områdena. För att få tillstånd måste organisationerna känna till hur det japanska samhället fungerar och vilka lagar och regler som styr hjälparbetet. Detta innebär i praktiken att det nästan endast är japanska organisationer som får arbeta där.


ADRA Japan bildades 1985 och har främst arbetat med att stödja biståndsprojekt i flera av världens fattiga länder. Eftersom det är vanligt att Japan drabbas av jordbävningar har ADRA Japan också utvecklat en plan för hur organisationen ska arbeta ifall landet drabbas av en naturkatastrof. Tack vare den planen kunde ADRA Japan snabbt sända experter till det tsunamidrabbade området för att undersöka hur de kunde hjälpa de drabbade.

 

Följ katastrofsituationen i Japan på ADRA Sveriges Facebook-sida.

Följ ADRA Sveriges rapportering på www.adra.se.