Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Intresserad av Trostebacken?
Intresserad av Trostebacken?
Intresserad av Trostebacken?
Dela

Intresserad av Trostebacken?

Sedan många år har tanken på att sälja stugbyn Trostebacken funnits och ett principbeslut om detta togs i samfundsstyrelsen redan 1996. Nu har försäljning åter blivit aktuellt av två orsaker.

Den första orsaken är att samfundet framöver i praktiken inte längre har någon möjlighet att sköta tillsyn och underhåll av fastigheten. Den andra orsaken är att företag med friluftsliv som verksamhet visat intresse av att överta fastigheten.

Vi vill på detta sätt informera Adventistsamfundets medlemmar om situationen för att ge någon hågad möjlighet att visa intresse för anläggningen. Detta eftersom platsen ovanför byn Undersåker har en lång adventisthistoria sedan 1920-30-talet och skänktes till Stiftelsen Adventistsamfundets ungdomsgårdar i början av 1970-talet.

Under många år har Trostebacken varit en populär lägergård, inte minst vintertid. Men redan på 1990-talet användes den alltmer sällan i adventistsammanhang samtidigt som underhållsbehoven växte. 1996 beslutade därför samfundsstyrelsen att låta sälja anläggningen. En ekonomisk förening av Trostebackenvänner började därför arrendera, rusta upp och driva verksamhet i anläggningen med förhoppningen att rädda Trostebacken. Detta gjordes med stor entusiasm fram till 2009 då föreningen sa upp avtalet. Därefter har samfundet med hjälp av några få frivilliga försökt underhålla och hålla anläggningen öppen för uthyrning genom driftsbolaget Undersåkers semesterby AB. Samfundet har haft ambitionen att förlägga läger och träffar på Trostebacken, men intresset att delta har visat sig alldeles för svagt från medlemmarna. De frivilliga som ställt upp med tillsyn, skötsel och underhåll är till åren komna och kommer inte att kunna klara uppgiften framöver.

I denna artikels originalutförande stod här en uppmaning om att kontakta samfundsledningen för att anmäla sitt intresse. Ett mindre antal intresseanmälningar har gjorts, några med förslag på upplägg eller bud. En tidsfrist för budgivning sattes till den 1 juli för dem som anmält sitt intresse att komma in med ett slutgiltigt bud. Den ursprungliga budgivaren är den enda som bekräftat sitt intresse och gett sitt bud, vilket publiceras här intill.

Samfundsstyrelsen kommer att sammanträda de närmaste dagarna för att fatta beslut om en rekommendation till Stiftelsen Adventistsamfundets undomsgårdar om anläggning ska säljas eller inte.

Lite fakta om fastigheten: www.undersakersemesterby.com (här hittar du bilder och information om läget).

Fastigheten (15 295 m²) är bebyggd (1971) av sex likadana bostadsbyggnader, en mindre bostadsbyggnad, garage/förrådsbyggnad, traktorgarage/sommarhus, samt en större servicebyggnad med matsal, kök, rum samt dusch/bastu. Total uthyrningsbar area är ca 450 m². Normalt underhållna byggnader, men visst behov av renovering av badrum finns.

Rainer Refsbäck