Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Inte för oss att veta tid eller stund

Att bibelböcker som Tredje Mosebok, Matteus och Apostlagärningarna varnar för att förutsäga framtiden, har inte stoppat kristna grupperingar från att göra det - den här gången förutspås att Guds folk ska ryckas upp den 21 maj vilket sedan följs av att hela världen går under i oktober.
Adventistledare menar att det är inte människans sak att bestämma när Gud ska ingripa i världens historia.

För adventisterna som själva uppstod som rörelse genom en missräkning av Jesus återkomst år 1844, är den uppståndelse som väckts av Harold Camping, grundare till Family Radio Worldwide, och hans tusentals anhängare ett tillfälle att åter fokusera på vissheten i och det bibliska löftet om Jesus återkomst. Det är också ett tillfälle att försöka acceptera Guds egen tidsplanering, säger adventisternas ledare och teologer i USA.

- Gud kan välja att komma nu på lördag om han vill det, det är helt ok för mig, men att en människa förutspår det och inte säkert vet att så blir fallet är dumheter, säger Stanley Patterson, lektor i kyrkohistoria vid Adventistsamfundets teologiska seminarium vid Andrews universitet i Michigan. Om Campings efterföljare förstod Guds ord rätt skulle de redan veta att denne man strider mot det Gud själv säger.

Patterson och andra pekar på Matt. 24:36 som citerar Jesus när han säger: "Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern".

Patterson menar att det inte är människans sak att spekulera om Guds vilja. När vi gör det spelar vi på de rädslor som människor har för framtiden. Att sätta ett datum kan ge en del människor hopp, men det är ett falskt hopp.

- Det är inte vi utan Gud som har ansvar för den dagen och stunden, säger Patterson. Om vi blir så övertygade om vårt hopp att vi slutar ta hänsyn till Guds ord, vore det ironiskt på ett hemskt sätt. Sist och slutligen kommer Gud att ta hand om det han har lovat att ta hand om.

Alvin Kibble, en av ledarna i Adventistsamfundet i Nordamerika, säger att han uppskattar Campings kampanj "Gudomlig inbjudan", men varnar för att hans budskap liknar det budskap som de som följde William Miller hörde under 1840-talet.

Miller, en baptist i staten New York, och hans anhängare menade att Daniels bok i Gamla testamentet visade att Jesus skulle återvända till jorden den 22 oktober, 1844. När Jesus inte kom började en grupp anhängare att omvärdera sin upplevese genom att studera Bibeln igen. Där upptäckte man bl.a. budskapet som de tre änglarna har i Uppenbarelseboken 14. Den gruppen är numera Sjundedags Adventistsamfundet, ett världsomspännande kristet trossamfund med närmare 17 miljoner medlemmar. Att fastställa datum är inte förenligt med samfundets lära.

Under senare månader har många av Campings anhängare sagt upp sig från sina arbeten och investerat sina tillgångar i annonskampanjer för att förkunna förutsägelserna om den 21 maj. Men det är inte första gången som ett datum för världens ände utpekats av Camping. Ett liknande utspel gjordes om 1994.

- Som adventister förenas vi med dem i vår längtan efter att se Jesus återkomma, men med vår historia så vet vi också vad som händer med falska förutsägelser, säger James Nix som är avdelningsledare i Adventistsamfundets generalkonferens och ansvarig för Ellen Whites kvarlåtenskap. Ellen White var en av Adventistsamfundets grundare och fick själv uppleva besvikelsen år 1844, vilket på många sätt präglade hennes författarskap och livsgärning.

- Det här har vi varit med om förut, inget är nytt, säger han.

Adventister tror att Jesus kommer snart, men avstår från att spekulera i tid eller stund. Just Campings förutsägelser handlar om att ett hemligt uppryckande av kristna ska ske den 21 maj - en vanlig föreställning bland evangeliskt kristna i USA. Denna lära ifrågasätter adventisterna som menar att det inte finns stöd för den i Bibeln. Ett hemligt uppryckande motsäger de tydligaste och klaraste bibelorden om Jesus återkomst som i Bibeln beskrivs som synlig och ljudlig för alla (se t.ex. Matt. 24:24-27; 1 Kor. 15:51-57; 1 Thess. 4:15-18).

Ansel Oliver/ANN/Rainer Refsbäck