Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

I krisen satsar Newbold på center för tjänst och mission
Dela

I krisen satsar Newbold på center för tjänst och mission

Newbold College i England har under 120 år tjänat Adventistsamfundet som centrum för högre utbildning för samfundets pastorer och andra missionsarbetare i vår region. Samtidigt som högskolan har varit känslig både för samhällets och kyrkans behov, har Newbold aldrig tappat siktet från dess uppdrag och identitet. Under många år har Newbold styrelse och ledning arbetat intensivt med förnyelse, men den sista tidens utmaningar har tvingat skolan att växla upp detta arbete.

– Mer än någonsin tänker vi i dessa utmanande och snabbt föränderliga tider på hur vi bäst kan fortsätta vara relevanta för behoven i de 14 länder som vi tjänar, säger rektor John Baildam.

Newbolds styrelse möttes senast den 30 september till ett extrainkallat sammanträde för att fatta beslut om hur högskolan ska anpassa sig till rådande situation. Det var det senaste av flera möten och rådslag som hållits för att utreda vilka behov som Newbold behöver fylla.

– Det viktigaste i våra samtal har varit den samstämmighet som råder kring det faktum att Newbold först och främst finns till för att utbilda pastorer och andra samfundsledare som i sin tur ska tjäna medlemmarna i vår region, säger Raafat Kamal, ledare för Adventistsamfundet i den transeuropeiska regionen. Och tiden är kommen att förnya detta fokus.

Newbolds styrelse fattade beslut om ett nytt tiopunktsprogram ”Framwork of Operation”. De viktigaste punkterna i detta ramverk handlar om att starta ett nytt center för tjänst och mission och som ska fokusera helt och hållet på att utbilda och förbereda pastorer, evangelister, församlingsplanterare, ledare och teologer. Detta center kommer att sjösättas i september 2021 för att kunna ta emot sina första elever för skolåret 2021–2022.

Ramverket utgår från en studentbas på 80–100 studenter och att undervisningen ska ske med en blandning av intensivkurser på campus och online-föreläsningar på distans. De tidigare seminarierna som funnits i en del länder i regionen kommer att återupplivas och spridas till fler platser, så att utbildningen av medarbetare kan ske närmare fältet.

Användningen av mark och fastigheter på Newbold College campus kommer att omstruktureras, samtidig som man vill försäkra sig om att alla som kommer dit för att studera ska känna sig välkomna och trygga.

Bönedag för Newbold

Med denna stora förändring önskar samfundets och Newbolds ledningar att vi söker Guds ledning och råd i bön. När nu Newbold förnyar sitt fokus och sitt engagemang för tjänst och mission har samfundet avsatt den 10 oktober till särskild förbön för utbildningsverksamheten på Newbold.

– Vi inbjuder alla medlemmar i vår region, säger pastor Rafaat Kamal, och den större världsvida kyrkofamiljen att lyfta upp Newbold i bön under denna dag därför att vi tror att den heliga Andens ledning är avgörande i detta skede.

– Det är avgörande därför att på missionsuppdragets frontlinjer i vår region finns närmare 1400 gemenskaper av lärjungar, var och en kristuscentrerade och formade efter deras Skapare: Jesus. Lärjungar lever tron, odlar tron och delar tron. Ledarna spelar en avgörande roll för deras framgång – pastorer, lärare och evangelister som går med dem på deras andliga resa. Det är avgörande för tillväxten i vår region, både andligt och numerärt, att det finns andefyllda pastorer som leder alla gemenskaper av lärjungar i våra församlingar. Därför är högre adventistutbildning viktig för församlingslivet. Jag tror att Newbolds förnyade fokus på tjänst och mission kommer att bringa fram en ny generation av ledare med teologiskt djup och övertygelse som ständigt väcker en längtan att tjäna Kristus och att göra människor till hans lärjungar i dessa förväntansfulla tider, avslutar Kamal.

David Neal/Rainer Refsbäck