Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Hur tar vi hand om varandra?
Dela

Hur tar vi hand om varandra?

Adventistsamfundets ledare i norra Europa (samfundets transeuropeiska division, TED) är samlade till en vecka av överläggningar och beslutsfattande. Det är TED:s årsmöte, men förhandlingarna startar inte förrän på onsdag. Måndag och tisdag ägnas åt att studera och samtala om hur vi tar hand om varandra i församlingarna.

De två första dagarna i Montenegro handlar om "Nurture and Retention" (begrepp som används för omsorg om medlemmarna så att vi inte förlorar dem). Jesus liknelser om det förlorade fåret, myntet och sonen är motivationen. Samfundets mörka statistik som visar hur många medlemmar som lämnar är bakgrunden. I några delar av adventistvärlden lämnar eller saknas lika många medlemmar som tas upp som nya medlemmar. I TED har vi under de senaste 10 åren förlorat ett antal medlemmar som motsvarar ca en tredjedel av det antal medlemmar vi med hårt arbete vinner varje år.

Alla våra familjer i kyrkan har minst en familjemedlem som tappat kontakten med församlingen eller lämnat. Ännu fler är de enskilda individer som anslutit sig till någon av våra församlingar, för att kort därefter tappa kontakten. De saknar nära relationer i församlingen och glöms bort. Orsakerna är många. Men som församlingar har vi ett avgörande arbete framför oss att förändra hur vi fungerar och relaterar till varandra.

Flera undersökningar har gjorts bland adventister och före detta adventister världen över sedan 2011. Dessa visar att skälen ofta är olika till varför människor väljer att bli medlemmar mellan de olika regionerna. Bland dem som lämnat samfundet var vänskap och kyrkans lära de starkaste skälen till varför man blir adventist, precis som för de flesta som stannat kvar. Majoriteten av de som lämnar har varit medlemmar under många år, fler än 5-10 år. I allmänhet kan man säga att de som lämnar har haft goda eller djupa skäl att vara medlemmar, varit aktiva och har inte tagit lätt på sitt medlemskap. De har studerat Bibeln i lika hög grad som de som stannar kvar. 79 % av dem som lämnat har fortfarande en positiv inställning till Bibelns auktoritet så som den undervisas i Adventistsamfundet.

Men skälen till varför man lämnar är mer homogen över hela världen. Skälen visar att människors grundläggande behov ser lika ut världen över, vi kämpar alla med synd och skuld oavsett var vi bor. 24 % tar själva på sig skulden till varför man lämnat - samtidigt som man värdesätter samfundets värderingar, så känner man att man inte klarar av att leva upp till dem.

Över 63 % av de som lämnar världen över gör det i ungdomsåren, 35 % i medelåldern. 30 % av dem som lämnar växte upp i församlingen, övriga kom en gång med i församlingen utan familjebagrund i församlingen.

Detta är bara en sammanfattning av första förmiddagens fakta som lades upp på bordet inför eftermiddagens gruppsamtal.

Om du är intresserad av att gräva ner dig i statistiken kan du söka bland rapporterna som sammanställts här: adventistresearch.org/reports. Du kan också följa mötena i form av bilder på www.facebook.com/TransEuropeanDivision/.

Rainer Refsbäck