Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Hultafors gamla Adventkyrka har rasat

I början på juni rasade taket in i den gamla Adventkyrkan vid Hultafors. 2002 sålde Adventistsamfundet Hultafors Hälsocenter med tillhörande verksamhet och 2004 såldes även alla fastigheter. Verksamheten på Hultafors har sedan några år upphört och byggnader har börjat förfalla. Så även Adventkyrkan.

Adventistförsamlingen på Hultafors har sedan Adventistsamfundet sålde fastigheterna inte använt Adventkyrkan som redan då behövde en ordentlig översyn av bl.a. taket. Istället har man av Hultafors nya ägare hyrt en intilliggande byggnad, Högbo, för församlingens verksamhet. Dock fanns en hel del av församlingens inventarier kvar i kyrkan då taket rasade in i början av juni. Bl.a. altartavla, möbler och ljuskronorna som hängde i taket.

Sedan hösten 2010 är Hultafors alla fastigheter i Jan Lindbergs ägo. Han har stora planer för området. Själva sanatoriebyggnaderna (både gamla och nya delen) ska göras om till lägenheter, främst för 55+ boende. Redan i mitten av juni beräknades två visningslägenheter vara klara. Den stora fina matsalen i den gamla anrika sanatoriebyggnaden kommer att bevaras, liksom gymnastik- och simhall för lägenhetsinnehavarnas gemensamma användning. Alla de övriga tillhörande byggnaderna kommer att rivas för att göra plats för ett tänkt villaområde. Även en ny tillfartsväg är under uppbyggnad.

Sedan årsskiftet har i praktiken Hultafors församling upplösts och medlemmarna har flyttat sina församlingsbrev till de intilliggande församlingarna i Borås och Göteborg. Vad som händer med den gamla kyrkans inventarier hoppas vi få svar på inom kort.

Denna notis kommer att uppdateras med lite kommentarer från Hultaforskännare som kan berätta mer om vad som händer. Redaktionen ber om ursäkt för att inte denna nyhet tidigare publicerats (den utlovades i Missionärens sommarnummer), men tiden inför semestern har inte räckt till.

Rainer Refsbäck

Alla bilderna här har tagits av Esko Sjöblom och visar Adventkyrkans inrasade tak och även en bild på hur det såg ut inne i sanatoriebyggnaden i samband med förberedelserna för lägenhetsbyggen.