Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Hoppets uppenbarelse i NY

Fredagen den 7 juni drar den stora storstadsevangelisationen igång med början i New York City. Under hösten kommer liknande kampanjer att genomföras i alla divisionernas största städer. I den Transeuropeiska divisionen är det London som får den äran. Under 2014 kommer alla unioner att genomföra en storstadskampanj i sina större städer. I Sverige är det Göteborg som kommer att vara värd. Där kan också andra församlingar hämta erfarenheter och idéer som kan genomföras i ytterligare städer.

Projektet kallas "Mission to the Cities" och är ett initiativ som tagits av Generalkonferensen för att nå ut till de snabbt växande storstadsområdena där adventisternas mission hittills varit svag. Du kan läsa mer om detta engagemang på hemsidan www.missiontothecities.org.

Som sagt, projektet som ska pågå ett par år inleds i New York City, världens huvudstad på många sätt. Här möts fler kulturer än på många andra platser och härifrån sprids kulturen tillbaka ut i världen. Är kommer Adventistsamfundets olika verksamhetsgrenar inom hälsa, ungdomsverksamhet, evangelisation, att göra särskilda insatser under 7-29 juni. Du kan läsa mer om inledningen av den världsomspännande kampanj som startar i New York City här: www.ny13.org. Många adventister från hela världen finns på plats för att gå en evangelisationsskola och hämta inspiration och idéer med sig till sina hemländer och regioner.

Adventistsamfundets generalkonferensordförande Ted Wilson, som tidigare arbetat som pastor i New York City, kommer att hålla i en av flera kampanjer som pågår samtidigt i staden i olika församlingar. Wilsons kampanj har fått namnet "Revelation of Hope" och som du kan läsa mer om på www.revelationofhope.org. Den kommer att hållas i stadsdelen Greenwich Village.

Wilsons möten kommer inte att direktsändas, som man först hade tänkt. Istället kommer de att spelas in och sändas på Hope Channel i efterhand. Skälet är att man vill understryka att det är flera församlingar som håller evangeliska möten samtidigt och att man vill att människor ska komma och vara med på plats.

Rainer Refsbäck