Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Hopp om lättade rekommendationer
Dela

Hopp om lättade rekommendationer

Under de senaste veckorna har regeringen aviserat lättnader i tillämpningen av ordningslagen och Folkhälsomyndigheten har i remissyttranden rekommenderat regeringen att öppna upp för större samlingar än 50 under vissa villkor. De regler som gäller idrotts- och kultursektorn kommer också att gälla kyrkorna. Men vi ska inte mer än hoppas i dagsläget, för eventuellt nya regler kommer inte att gälla förrän från 1 oktober.

Den 21 augusti presenterade kulturministern (som också har kyrkofrågor på sitt bord) förslag på lättnader i förbudet mot allmänna sammankomster. Regeln om högst 50 deltagare kan komma att lättas för verksamheter som kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Lättnader kan föreslås också för verksamheter med sittande publik där man kan hålla avstånd.

Folkhälsomyndigheten är bara en av flera sakkunniga som lämnat in remissvar kring eventuellt lättade rekommendationer och regler kring vissa allmänna sammankomster. Det är regeringen som sedan fattar ett beslut med utgångspunkt i remissvaren.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tas med den 1 oktober, innebär det att vi även i kyrkorna kan ta emot upp till 500 besökare  och medverkande tillsammans. Men dessa ska kunna hålla minst en meters avstånd på numrerade (utmärkta) sittplatser - vilket naturligt begränsar antalet beroende på lokalens storlek och inredning. I örigt ska tidigare rekommendationer kring avstånd och hygien och symptomfrihet gälla.

Sveriges Kristna Råd (SKR) håller med Folkhälsomyndighetens remissvar om att det är viktigare med regler om avstånd än med ett visst antal tillåtna deltagare, eftersom lokaler är olika stora, säger man till tidningen Dagen. Men i SKR:s remissvar vill man dessutom att människor från samma hushåll, som bor tillsammans, också ska kunna sitta tillsammans. I gudstjänster är ju inte heller alltid deltagarna sittande, utan det ingår ju också att man står (för bön och lovsång) och kanske går (i t.ex. firandet av Herrens måltid), så detta med sittande publik bör nyanseras.

Det är viktigt att komma ihåg att förändringarna fortfarande bara är förslag till lagändringar och remissvar. Först 1 oktober är nya regler att vänta. Mycket kan också hända beroende på hur smittspridningen utvecklas i Sverige. Men både förslaget och remissvaren ger oss en indikation om vad vi behöver förbereda oss för och hur vi ska tänka framöver.

Rainer Refsbäck

Se tidigare artiklar om hur vi hanterar covid-19situationen i våra Adventkyrkor här: