Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Herbert Blomstedt förlänas serafimermedaljen

På fredagen den 15 juni var det tänkt att Herbert Blomstedt skulle ta emot Serafimermedaljen ur H.M. Konungens hand. Serafimermedaljen är den finaste utmärkelsen man kan få av kungahuset och den delas ut mycket sparsamt. Men kungen får vänta, Herbert är trots sina 85 år en upptagen världsdirigent.

Herbert Blomstedt får Serafimermedlajen "för synnerligen framstående insatser för svenskt musikliv" enligt meddelandet från kungahuset.se.

Herbert Blomstedt säger till Missionären:

- Jag är naturligtvis mycket glad, men jag har vant mig vid att inte fästa så mycket uppmärksamhet åt dylika förgängliga ting, även om det denna gång är ädelt guld. Min gamle kollega Eugen Jochum i München brukade säga: ”Det hamnar i plåtburken”. 

Herbert kan dock inte närvara vid medaljförläningsceremonin på Kungliga Slottet i Stockholm den 15 juni. Även om Herbert snart firar 85 år är han ännu mycket aktiv som dirigent ute i världen och kan inte komma till Sverige förrän i slutet av augusti. Den 1 september kommer Herbert att dirigera avslutningskonserten vid Östersjöfestivalen i Stockholm.

- Det är en enastående utmärkelse för Herbert Blomstedts konstnärliga begåvning och hans tjänst för svensk kultur och musik, säger Bertil Wiklander, Adventistsamfundets ledare i Nordeuropa, som redan som barn kände Herbert. Men vi som känner Herbert personligen vet också hur han alltid har sett sin musik som ett sätt att ära Gud och vittna om vår Skapares nåd och storhet.

- Otaliga gånger har han tagit tillfället i akt att offentligt bekänna sin tro på Guds Ord, som sjundedagsadventist, i situationer där vi sällan har en röst, säger Bertil. Mer än en gång har han vittnat om att hemligheten bakom hans framgångar är hans kristna tro, och i synnerhet sabbatens välsignelse som gett honom vila och återhämtning i ett arbetsliv som ofta har förstört hans kollegors hälsa.

- Jag tackar Gud att hans liv och insatser erkänns på detta sätt, avslutar Bertil Wiklander.

Om Serafimermedaljen

Serafimermedaljen ska inte förväxlas med Serafimerordern som endast delas ut till statsöverhuvuden och medlemmar av kungahuset. Serafimermedaljen instiftades 1748. Medaljen hör till Serafimerorden men står sedan 1974 direkt till kungens förfogande. Den tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.

Kung Carl XVI Gustaf har endast delat ut Serafimermedaljen till 12 personer sedan 1973. Senast till professorn och FN-diplomaten Sture Linnér, år 2008. Dessförinnan förlänades juristen och ämbetsmannen Hans Blix medaljen, år 2004.

Om Herbert Blomstedt

Herbert Blomstedt är Sveriges mest framgångsrika dirigent i världen. Han debuterade år 1954 som dirigent för Kungliga filharmonikerna och har genom åren varit chefsdirigent för Norrköpings symfoniorkester, Danmarks respektive Sveriges radiosymfoniker, Dresdner Staatskapelle, San Francisco Symphony Orchestra och arbetat med många andra orkestrar i Europa och världen.

Herbert är son till adventistpastorn Adolf Blomstedt som var pastor och samfundsledare i svenskbygderna i USA och i Sverige och Finland åren 1919-1965. Herbert har genom åren generöst bidragit till musiklivet, liksom utbildningväsendet, inom Adventistsamfundet både i Sverige och i världen. Tidigare i år tilldelades Herbert Blomstedt en utmärkelse för just dessa insatser.

Rainer Refsbäck