Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Herbert Blomstedt belönad med utmärkelse

Den 29 januari fick den världsberömde dirigenten och adventisten Herbert Blomstedt ta emot "Weniger Award for Excellence" i Loma Lindas stora universitetskyrka.

Herbert Blomstedt, snart 85, fick dela utmärkelsen 2012 med två andra förtjänstfulla personer: Alcyon Fleck, medgrundare till International Children’s Care, en organisation som hjälper föräldralösa barn, och dr. Howard V. Gimbel, internationellt erkänd oftalmolog (specialist på ögonsjukdomar) vid Loma Linda University Medical Center.

Under de båda sabbatsgudstjänsterna i Loma Lindas Adventkyrka den 29 januari presenterades utmärkelsens mottagare. Och under eftermiddagen höll Wenigersällskapet en utdelningsceremoni där Herbert Blomstedt var inbjuden att hålla huvudtalet, med titeln "Present Truth in Music" ('sanningen för vår tid i musiken', som för närvarande endast kan läsas på engelska här). LaSierras symfoniska universitetsorkester framförde också musik under programmet. Herbert Blomstedt har under många år hållit i sommarkurser för dirigenter vid LaSierrra universitetet och har även ett stipendium uppkallat efter sig vid dess musikhögskola.

Programmet med ytterligare information om pristagarna (på engelska).

Om utmärkelsen

Weniger Award for Excellence ges varje år sedan 1934 till någon som bidragit på ett betydelsefullt sätt till samhället, samfundet och världen i stort. Mottagaren ska för det första vara medlem i Adventistsamfundet och för det andra har visat på samma goda kvaliteter när det gäller inspiration, motivation, tjänst och och utmärkthet som prisets upphovsman, Charles Elliot Weigner. Weigner var teolog och lärare vid Pacific Union College och sedan även professor och rektor vid seminariet, Andrews universitet.

Dr. Wenigers minne har bevarats av ett sällskap som består av hans tidigare elever, kollegor och sådana som beundrar hans framstående egenskaper. Det är också detta sällskap som utser värdiga mottagare av utmärkelsen varje år.

Rainer Refsbäck
 
Läs mer om denna händelse på LaSierras web (på engelska).