Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Blogg

Dela

Hansen: Vi kan tryggt lämna det i Guds händer

Missionsföreståndaren Göran Hansen berättar här om sina upplevelser och intryck från diskussionen och beslutet om ordinationsfrågans väg framåt.

En mycket spännande och intressant dag är över. Den inleddes i en totalt fullpackad samlingssal med en mycket fin morgonandakt av Peter Landless (ansvarig för hälsoverksamheten).

Anledningen till det stora intresset för dagens möten var att ordinationsfrågan var på agendan. Det var stor förväntan och spänning i luften, men ledarna lyckades mycket bra med att avdramatisera stämningen och i stället skapa en mycket andlig och fin atmosfär. Detta genom bra och lugn förklaring om processen och många pauser för bön under dagen.

Utförlig information gavs om ordinationskommitteens (TOSC) arbetsgång och därefter gavs varje representant för de tre förslag som TOSC tagit fram 20 minuter var för en utförlig presentation.

Du kan läsa alla dessa förslag i TOSCs slutdokument (länkar finns i slutet av artikeln ”Adventister uppmanas studera ordinationsfrågan”).

Därefter presenterades överraskande ett helt nytt dokument som Generalkonferensens ämbetsmän och divisionsledarna (GCDO) arbetat fram under två dagar i förra veckan. Dokumentet har endast delats ut på papper och jag bifogar det som bilder för den som är intresserad. Själva beslutstexten kommer att dyka upp på svenska på denna sida i en nyhetstext senare under dagen.

Som du kan se har man presenterat hela historiken och svårigheten att kunna komma till en teologisk enhet. På sidan tre har man fyra framställningar som leder till en avgörande fråga på sista sidan. Den fråga som ska ställas till Generalkonferensens delegater nästa sommar i San Antonio:

"Efter ditt studium, under bön, om ordination i Bibeln, Ellen Whites skrifter och studiekommitténs rapporter, och efter ditt noggranna övervägande av vad som är bäst för kyrkan och dess missionsuppdrag: Kan du acceptera att divisionernas styrelser, som de finner passande i sina regioner, att ge utrymme för ordination av kvinnor till pastorsämbetet?"

Efter att ha diskuterat ordinationsfrågan från tidig morgon till sen eftermiddag och med en talarlista som tog två till tre timmar att avverka röstades förslaget igenom med stor majoritet (243 ja, 44 nej och 3 nerlagda).

Beslutet betyder alltså inte att varje division redan nu får bestämma hur man vill göra i ordinationsfrågan, utan istället har frågan skjutits fram till sommarens Generalkonferensförsamling i San Antonio där den stora gruppen på ca 2600 delegater kommer att rösta på förslaget.

Många kände en frustration över att man inte kunnat få till en omröstning om själva sakfrågan under det pågående årsmötet, men förklaringen som gavs var att ordinationsfrågan kom upp under Generalkonferensförsamlingens möten 2010 och därför måste tas tillbaka dit. Hur man än känner så var det så här långt man kunde komma idag. Nu är det upp till oss alla runtom i världen att fortsätta studera, informera och be om Guds fortsatta ledning.

Tyvärr är jag ingen profet i den bemärkelsen att jag kan berätta vad som kommer att hända i Texas i juli nästa år. Istället kan vi tryggt lämna det i Guds händer!

Göran Hansen
Missionsföreståndare