Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Blogg

Dela

Hansen: Dags att gå vidare!

Missionsföreståndare Göran Hansen berättar om sista dagen på Generalkonferensstyrelsens årsmöte.

Så är generalkonferensens årsmöte slut för denna gång och de flesta är redan på väg hem. Det blev lite ”dagen efter”-stämning idag, men det fanns många intressanta punkter kvar på agendan så trots att det blev lite ont om tid för varje fråga så fick vi alla en god behållning av dagens överläggningar.

Dagen började ju annars lite spännande eftersom jag blev tillfrågad att i inledningen av morgonandakten ge ett fem minuters vittnesbörd om bibelläsning och sedan läsa valda delar ur dagens kapitel som var Sakarjas första kapitel. Ett trosvisst kapitel med en vädjan om att vända sig till Herren.

En av dagens höjdpunkter var presentationen av en mycket intressant studie man gjort för att analysera varför personer lämnar våra församlingar. Mycket överraskande kom det bland annat fram att tre av fyra tillfrågade var positiva till att komma tillbaka till församlingsgemenskapen. Det framgick också att nästan hälften av dem som lämnar oss aldrig kontaktas över huvud taget. Presentationen blev komprimerad på grund av tidsbrist och tyvärr fick vi ingen kopia på rapporten men blev lovade att den kommer att publiceras online ganska snart.

Denna typ av intressanta analyser får inte falla i glömska utan måste leda till en plan för hur vi kan arbeta med de problem som lyfts fram.

Några (inte så många jag som jag trodde) har uttryckt besvikelse över avsaknaden av ett beslut i ordinationsfrågan, eller åtminstone en rekommendation till generalkonferensens delegater nästa sommar. Det har visat sig att mycket få av deltagarna i TOSC (studiekommitteen) har ändrat åsikt under resans gång. Snarare tycks man ha filat än mer på sina argument och inte ägnat så mycket tid till att läsa dokument som producerats av personer eller grupper som har en annan inställning än sin egen. På grund av de mycket låsta positionerna blev då handlingsplanen att ta fram det dokument som vi fick i handen i går. Som du säkert sett finns där ingen rekommendation, men som någon sa är frågan ställd på ett sådant sätt att den kan uppfattas som en rekommendation och att denna fick ett starkt stöd (243 ja och 44 nej).

Som jag skrev redan igår är jag helt övertygad om att Guds Ande kommer leda sommarens delegater till att ta ett förnuftigt beslut så att vi alla, kvinnor och män, kan gå vidare och återigen koncentrera alla våra gemensamma resurser på det missionsuppdrag vi fått. Att vara övertygad om att Jesus kommer snart får omedelbara och praktiska konsekvenser! Det är därför samtliga pastorer och många andra kommer att vara i Göteborg under hela nästa vecka för att dela med oss av vår tro på Jesus.

Med en bön om Guds frälsningsglädje i ditt liv!

Göran