Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Evangelisation

Dela

Handbok bibelbrevsskolan Hoppets röst

Denna handbok beskriver hur församlingen kan arbeta med bibelbrevsskolan Hoppets röst som ett sätt att evangelisera och föra människor till tro.