Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Promotion Höger

Dela

Hälsa

Nätverks- och planeringsträff i Örebro Adventkyrka den 24 november. Du som är intresserad av att arbeta med hälsa för Gud i olika former är välkommen!

24 nov 2013

Adventistsamfundets ledning, genom Bobby Sjölander (Evangelisationsansvarig), kallar alla intresserade att vara med vid en uppstartsträff för att se på framtida hälsoarbete i Sverige.

Frågor som vi kommer att titta på: Organisationsform för arbetet, Nätverksbygge, Hälsoveckor, Hälsoevangelisation.

Plats: Örebro Adventkyrka, Krontorpsgatan 3.

Tid: 10.00 – 15.00

Anmäl dig helst via e-post till: bobby.sjolander@adventist.se

Välkommen.

Hälsar Bobby