Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Gud är trofast
Dela

Gud är trofast

Det är kanske en märklig rubrik på en notis som handlar om att själv vara trofast med sina offer och gåvor i en svår tid.

Det finns en stor oro både i samhället och förmodligen även i familjen om man ska klara sin ekonomi i dessa oroliga och omvälvande tider. Det finns ju en reell risk att förlora arbete och inkomst, eller hur? Även våra församlingar och Adventistsamfundet upplever denna oro. Hur ska det gå med hyror av lokaler? Hur ska vi ha råd att betala elräkningen? Hur ska vi kunna fortsätta utföra vårt uppdrag?

En stor del av församlingens och samfundets intäkter kommer in när församlingen är samlad till bibelstudium och gudstjänst. Även om kontanthanteringen blir allt mindre och i vissa församlingar nästan helt upphört, så är ju offer och gåvor en självklar del av gudstjänsten och tillbedjan i församlingen. Men då sker det med SWISH eller autogiro eller att man varje månad när räkningarna betalas också minns behoven i Guds verk. Men när nu församlingen kanske inte längre samlas till gudstjänst, så ser våra församlingskassörer att intäkterna blir mindre. I samfundet ser vi också med oro på hur tiondegåvor och andra gåvor riskerar att minska, samtidigt som oron i världsekonomin påverkar avkastningen på samfundets kapital som också är en viktig inkomst.

Adventistsamfundets anställda utför många gånger ett större arbete än vad personalstyrkan är dimensionerad för. Pastorer och bibelarbetare arbetar ofta mer än de skulle ha gjort på ett "vanligt" jobb - för de känner ett stort ansvar inför Gud och sina medlemmar i församlingen. Även i samfundets administration har våra medarbetare denna ansvarskänsla. Och deras löner är lägre än vad de kunde ha fått ute i den vanliga världen för motsvarande arbetsuppgifter. Vi vill som samfund ge vårt allra bästa för de små och stora gåvor som ges troget.

Därför vill jag uppmuntra dig att i denna svåra tid inte glömma Guds trofasthet till dig. Visa din tacksamhet genom att vara trofast tillbaka till Gud.

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

2 Korinthierbrevet 9:6-10 (Bibel2000)

Hur kan du stötta?

Ekebyholms adventistförsamling har tagit på sig ansvaret att se till att det finns en direktsänd bibeltimma och gudstjänst varje sabbat under tiden risken för smittspridning av covid-19 är stor i samhället. Man vill i den samtidigt uppmana alla tittare att tänka på sina egna församlingar i samband med kollekten. Nedan finner du SWISH-nummer till alla de församlingar som meddelat dessa:

Församlingarnas SWISH-nummer

Borlänge

123 104 37 10

Borås

123 593 55 15

Borås Cafékyrka

123 515 82 09

Ekebyholm

123 272 53 49

Gränna

123 237 58 14

Göteborg

123 561 41 36

Jönköping

123 228 82 80

Kalmar

123 319 49 33

Linköping

123 138 81 64

Lund

123 162 41 54

Malmö

123 526 66 97

Norra Hälsingland

123 529 87 32

Norrköping

123 277 81 65

Nyhyttan

123 538 37 81

Stockholm

123 470 40 11

Umeå

123 105 86 68 

Västerås

123 623 67 80

Växjö

123 395 81 54

Örebro

123 535 08 71

Tiondegåvor, rikskollekter och sabbatsskolgåvor (till missionen) kan ges direkt till Adventistsamfundet eftersom församlingarna i vanliga fall överför dessa vidare till samfundet. Var noga med att märka vad gåvan avser (tionde, rikskollekt eller sabbatsskola). Skriv också gärna din församlings namn så bokförs det rätt.
Rikskollekten den 9 maj går till Adventist Mission, samfundets globala missionsversamheter.

Adventistsamfundet
SWISH 123 419 41 48
PlusGiro 151378-7
BankGiro 269-9973

Även ADRA Sveriges arbete ute i världen är angeläget i dessa svåra tider. Katastrofer av det här slaget slår mycket hårdare mot redan fattiga samhällen och människor. Katastrofgåvan tas upp den 11 april som en rikskollekt. Vill du ge den direkt till ADRA Sverige går det också bra. Märk din inbetalning med "Katastrofgåvan".

ADRA Sverige
SWISH 123 900 7212
PlusGiro 900721-2
BankGiro 900-7212

 

Även om du inte har någon stor gåva att ge, så ser Gud din trofasthet. Fortsätt att lägga din egen ekonomi och ditt liv i Guds händer. Be för Guds verk och alla hans medarbetare i världen, att han fortsätter att välsigna och leda sin plan för världens frälsning.

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare