Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Generalkonferensstyrelsens årsmöte
Dela

Generalkonferensstyrelsens årsmöte

Generalkonferensstyrelsen samlas till årsmöte 11-17 oktober på adventisthistorisk mark i Battle Creek, Michigan. Temat är "Reach the World: Faithfulness to His Prophets". De första dagarna, 11-13 oktober, ägnas åt ledarskapsutbildning i Adventist Heritage Village. Förhandlingsdagarna, 14-17 oktober, tillbringas i Kellogg Arena and Business Center.

Det är som vanligt fullmatade dagar när generalkonferensen håller hov, från 08.00 på morgonen till 20.30 på kvällen under utbildningsdagarna och 07.15 till 17.30 under förhandlingsdagarna. Generalkonferensstyrelsen har 345 ledamöter, bestående av unionsledare från hela världen, divisionernas ämbetsmän, generalkonferensens ämbetsmän och avdelningsledare, generalkonferensinstitutioners ledare och ett antal vanliga medlemmar. Dessa har både yttrande- och rösträtt. Dessutom är det en hel del inbjudna gäster, bl.a. konferensledarna i Nordamerika, och dessa har endast yttranderätt. Sabbatsgudstjänsten kommer att hållas i anrika Battle Creek Tabernacle (bilden), dock inte "Dime Tabernacle" som fanns under pionjärernas tid och som brann ner 1922.

En hel del av mötena kommer att streamas live. Under förhandlingsdagarna sker sändningarna från kl 14.00 till 00.30, med lunchuppehåll mellan 18.00 och 20.00, svensk tid.

Dagordningen

Dagordningen är precis som vid många andra årsmöten full av rapporter av olika slag. Bland annat kommer resultatet av en världsomfattande medlemsundersökning att presenteras. Enkäten fylldes i även av en del församlingsmedlemmar i Sverige kring förra årsskiftet.

En hel del fyllnadsval ska göras för generalkonferens och divisioner, pensionärer ska avtackas och deras efterträdare välkomnas.

Naturligtvis kommer frågan om konsekvenser och hanteringen av unioner om avviker i sin tillämpning av generalkonferensens regelverk att tas upp. Det är den enda agendapunkten som har fått en bestämd tid: söndag kl 20.00 till 00.30 (svensk tid). Dokumentet har sedan det första gången publicerades i juni gått igenom en del mindre, men betydelsefulla förändringar innan det nått generalkonferensstyrelsens bord.

Bland övriga förhandlingsfrågor finns några ändringar i samfundets regelverk som föreslås, bl.a. i modellstadgarna. Ändringarna är ämnade att förtydliga generalkonferensens/divisionens möjlighet att kalla till ett unionsmöte i den händelse unionens samfundsstyrelse inte gör det på begäran. Dessutom förstärker man de skyldigheter unionen har att följa inte bara regelverket utan även fattade beslut i generalkonferensen.

Ett nytt inslag i regelverket blir en policy om anslutning till fackföreningar. Samfundsmedlemmar som arbetar i samfundsägda institutioner bör, och "samfundets institutioner måste, stå fria och oberoende från organisationer som kan trampa på medlemmars samveten eller förhindra att kyrkan uppfyller sitt uppdrag genom dess institutioner". För medlemmar som arbetar på en allmän arbetsplats är medlemskap i fackförening en samvetsfråga.

Eftersom generalkonferensen inte längre har endast ett teologiskt seminarium (Andrews University) utan även ett i Afrika och ett i Asien, så uppdateras deras uppdragsbeskrivning i regelverket. Kriterierna för ordination och invigning ("commissioning") uppdateras så att de blir identiska: "Samma kvalifikationer och normer i prövningen av kandidater som beskrivs i L 50 ska gälla kandidater för invigning [som för ordination], oavsett skillnaderna i auktoritet mellan invigda och ordinerade pastorer."

Även generalkonferensen måste anpassa sig till de nya dataskyddslagarna i Europa, så regelverket kring tjänsteanteckningar för anställd personal skrivs om.

Hope Channel skrivs nu in som en etablerad avdelning inom generalkonferensen med regler kring finansieringen och även möjlighet att få del av världsvida kollekter.

Generalkonferensens planering och kalendrar fram till 2022 uppdateras med nya möten och arrangemang.

Till slut så kommer även samfundets "uppdragsbeskrivning" ("mission statement") att uppdateras. Idag lyder uppdraget på följande sätt:

Vårt uppdrag - Sjundedags Adventistsamfundets uppdrag är att kalla alla människor till att bli Jesus Kristus lärjungar, att förkunna det eviga evangelium som omfattas av de tre änglarnas budskap (Upp. 14:6-12) och förbereda världen för Kristus snara återkomst.

Vår metod - Ledda av Bibeln och den heliga Anden fullföljer sjundedagsadventister detta uppdrag genom ett kristuslikt liv, kommunikation, lärjungaskap, undervisning, helande och tjänande.

Vår vision - I överensstämmelse med Bibelns uppenbarelse ser sjundedagsadventister att hela hans skapelses återupprättelse till fullständig harmoni med hans fullkomliga vilja och rättfärdighet är höjdpunkten i Guds plan.

Den första avdelningen föreslås få följande ordalydelse istället:

Vårt uppdrag - Att göra lärjungar till Jesus Kristus som lever som hans kärleksfulla vittnen och förkunnar för alla folk det eviga evangeliet i de tre änglarnas budskap i förberedelse för hans snara återkomst (Matt. 28:18-20; Apg. 1:8 och Upp. 14:6-12).

Rainer Refsbäck missionssekreterare