Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Generalkonferensens höstmöte

Fungerar som Generalkonferensens årsmöte för året 2011 då unionsledare från hela världen samlas vid samfundets huvudkontor i Silver Spring, Maryland.

12 okt 2012 - 17 okt 2012