Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferensens årsmöte 2017

Den 5 oktober inleds generalkonferensstyrelsens årsmöte och pågår fram till 11 oktober. Årsmötet samlar alla unionsledare i världen och ledare för Generalkonferensens (GC) alla divisioner, administration och institutioner. Först till utbildningsdagar och sedan till förhandlingsmöten där frågor som avhandlas är rapporter och ändringar i regelverket. I år även uppföljningen av den process som inleddes förra året och som skulle hantera unioner som avviker från GC:s regelverk.

"Unity in Mission" kallas en "försoningsprocess" som skapades under årsmötet 2016 och som innehåller flera moment av dialog och bön, överläggningar och herdabrev. Målet för processen är att uppnå lika tillämpning av samfundets regelverk bland samfundets enheter. Bakgrunden var främst generalförsamlingens beslut i San Antonio 2015 att inte låta divisionerna öppna för ordination av kvinnor i sina territorier som ledde till ökad splittring istället för enhet i mångfald. I Sverige och övriga Skandinavien ledde beslutet till att unionerna var för sig tills vidare upphör med ordination och på så sätt jämställer män och kvinnor i pastorstjänst. I Sverige stöddes detta beslut av sommarens unionsmöte med en stor majoritet. Samtidigt ställde sig unionsmötet positiv till att medverka i GC:s omdiskuterade försoningsprocess, eftersom vi inte vill splittring utan enhet.

För svenska unionens del (liksom för övriga Skandinaviska unioner) har "unity in mission"-processen inte kommit så långt. Endast ett inledande möte med GC:s särskilda "unity in mission"-representant har hållits i våras. Vi väntar fortfarande på fortsättningen av den dialog som föreskrivs i processen.

Generalkonferensstyrelsens årsmöte 2016 beslutade att om försoningsprocessen inte ger önskat resultat, ska GC:s ledning "rekommendera årsmötet 2017 ett förfaringssätt som ska följas om en lösning på konflikten inte uppnås med ovanstående process". Någon rekommendation har inte offentliggjorts ännu, men enligt agendan ska man ta ställning i frågan trots att processen inte slutförts.

Men i övrigt har årsmötets agenda publicerats med alla förslag till beslut. Den kan läsas på generalkonferensstyrelsens hemsida. Där finns även tider angivna för när man kan följa andakter och möten via direktsänd streaming.

I korthet handlar många av besluten om att uppdatera samfundets regelverk särskilt när det gäller riktlinjer för pastorspraktik.

Adventistsamfundet i Sverige representeras av missionsföreståndare Bobby Sjölander.

Rainer Refsbäck