Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferens skjuts upp

Texten uppdaterad 19 mars. Vart femte år samlas adventister från hela världen till generalkonferensförsamling för att fatta övergripande beslut och välja samfundsledning på generalkonferens- och divisionsnivå. Så har skett hittills utan avbrott sedan 75 år, men sommarens generalkonferensmöten i Indianapolis skjuts nu upp av coronakrisen i världen.

Via videolänk beslutade generalkonferensstyrelsen den 19 mars att skjuta upp generalkonferensförsamlingen i nästan ett år, ett beslut som också på ett genomgripande sätt ändrar framtida generalkonferensförsamlingar.

Förutom risk för smittspridning i USA ända in på sommaren och åtgärder som vidtas av myndigheter lokalt och globalt, så stoppas planerna för generalkonferensförsamlingen som skulle ha hållits i Indianapolis 24 juni till 4 juli 2020. I enlighet med generalkonferensens stadgar föreslog generalkonferensledningen att mötet skjuts upp i upp till två år. Efter diskussioner i styrelsen beslöts att generalkonferensförsamlingen möts i Indianapolis 20 till 25 maj 2021, bara ett par veckor innan det planerade unionsmötet i Sverige.

Dessutom fattade styrelsen beslutet att endast delegater med familjer och ett begränsat antal teknisk personal kommer att delta i mötet 2021. Övriga inbjudna gäster och besökare får stanna hemma. Mötet förkortas också från tio till sex dagar. Det kommer inte heller att ges utrymme för utställningar (en verksamhet som vuxit på senare år och orsakat en del diskussion). Inte heller kommer sidomöten (för andra organisationer) att hållas. Beslutet att skjuta fram generalkonferensen innebär också att nuvarande ämbetspersoner och ledare i generalkonferensen och divisionera får en förlängd mandatperiod. Dock blir nästa mandatperiod kortare eftersom nästa generalkonferensförsamling är planerad sedan länge till 2025.

Ny ordning för generalkonferenser framöver

I samband med denna stora förändring i planeringen passar generalkonferensledningen på att tänka om kring framtida sammanträden med generalkonferensförsamlingen. Det finns ett stort behov av att minska det finansiella och logistiska avtrycket som dessa stora arrangemang ger och använda generalkonferensens tillgångar på ett mer effektivt sätt. Därför har generalkonferensstyrelsen beslutat att ge generalkonferensledningen i uppdrag att titta närmare på möjligheten att begränsa framtida sammanträden på samma sätt som det nu flyttade kommer att bli.

I tillägg till detta vill man undersöka möjligheten att minska antalet delegater proportionerligt, att inte inbjuda särskilda gäster, att antalet sammanträdes dagar begränsas till mellan fyra och sex dagar.

– Det sista vi vill göra är att skjuta upp generalkonferensförsamlingen i sommar, sa Ted N C Wilson ledare för generalkonferensen innan styrelsen sammanträdde. Men efter att ha konsluterat och analyserat i denna snabbt föränderliga situation måste vi ta denna diskusion vid ett extra möte med generalkonferensstyrelsen.

Adventist Review