Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Gåvobaserad verksamhet
Dela

Gåvobaserad verksamhet

Utbildningshelg i Malmö den 21-22 oktober

21 okt 2022 - 22 okt 2022

Värdefull gemenskap: Gåvobaserad verksamhet

Rådet för församlingsutveckling ordnar en nationell utbildning i Malmö Adventkyrka denna helg.

Du får lära dig mer om hur man kan upptäcka och utveckla sina andloiga gåvor. Vi kommer även ta upp hur man kan bygga en församling utifrån medlemmars andliga gåvor snarare än utifrån församlingsstruktur.

För mer information kontakta Georg Filippou georg.filippou@adventist.se

Program:

Fredag 21 okt
18.00 Lätt kvällsmat*
19.00 Församlingen och andliga gåvor i praktiken Samtal om att vara församling. Hur mycket utgår vi från medlemmars andliga gåvor och hur mycket från en viss nedärvd församlingsmodell? Georg Filippou

Sabbat 22 okt
10.00 Bibeln som källa till de andliga gåvorna - bibeltimma med David Cederström
11.30 Alla delar behövs - alla åldrars gudstjänst med Karolina Poland
Lunch*
14.00 En församling byggd på medlemmars andliga gåvor Georg F. mfl.
Ca 16.00 Hur upptäcker och utvecklar man de andliga gåvorna? Georg F. mfl.
Ca 18.00 Kvällsfika*

*Ingen kostnad utgår för måltiderna.

Anmälan:

Vi behöver veta hur många som kommer, främst för att beräkna antal måltider. Anmäl dig senast den 19 okt till: info@adventkyrkan.se (men om de bestämmer dig senare så känn dig fri att komma ändå)

I anmälan anger du:

  • ditt namn, telefonnummer, e-postadress, eventuella kostallergier.
  • om du är intresserad av att övernatta i kyrkan eller i något hem.

Tips på hotell:

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/comfort-hotel-malmo/

https://teaterhotellet.se/en/

 

Helgens träffar streamas

Helgens träffar från Malmö Adventkyrka kommer att streamas så att du kan vara med även om du inte är på plats. Du kan använda någon av följande vägar för att vara med:

https://www.youtube.com/channel/UCjygUiuMLbnL-zEjBWsfNdw/featured

https://www.facebook.com/adventkyrkan/events/?ref=page_internal

 

Gör ett test på vilka gåvor du har

På sabbatseftermiddagen kommer man att få möjlighet att göra ett test för att finna ut vilken/vilka andliga gåvor man har. Du kan ladda ner testet redan nu via denna länk:

https://adventist-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/georg_filippou_adventist_se/EYN1-4Uas81Nr0ol8UDBUnYBp_ha8O_UzfChkRCl9wwmHw?e=tjPQka


Välkommen!