Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Gåvoavdraget fördubblat
Dela

Gåvoavdraget fördubblat

Från årsskiftet fördubblas skatteavdraget på gåvor till godkända gåvomottagare enligt Skatteverkets regler. Sjundedags Adventistsamfundets biståndsverksamhet ADRA Sverige är en sådan godkänd mottagare av gåvor.

De förändrade skattesatserna som gäller från 1 januari 2022 innebär att gåvobeloppet som berättigar till skatteavdrag fördubblas från 6 000 kronor till 12 000 kronor. Skatteavdraget på gåvobeloppet till ändamål som främjar social hjälpverksamhet och vetenskaplig forskning är 25 procent. Skattereduktionen kan bli högst 3 000 kr per år, vilket motsvarar 12 000 kr i gåvor. Skattereduktionen ges under samma villkor som tidigare. Dels behöver du meddela ditt personnummer till gåvomottagaren, du måste ge minst 200 kr vid varje gåvotillfälle och minst 2 000 kr under ett år till en eller flera godkända gåvomottagare.

För att ge skattereducerad gåva till ADRA Sveriges verksamhet ska minst 200 kronor åt gången betalas in på ADRA Sveriges 90-konton (900721-2 pg | 900-7212 bg | Swish: 900 7212) manuellt eller via autogiro. Om inte ADRA Sverige har tillgång till ditt personnummer behöver du meddela det till info@adra.se. Önskar du inte skattereduktion för dina gåvor till ADRA Sverige behöver du överföra din gåva anonymt eller hålla beloppet under 200 kr vid varje överföring. ADRA Sverige är nämligen skyldig att lämna kontrolluppgifter för gåvor över 200 kronor där givarens personnummer är känt.

Sedan hösten 2020 har ADRA Sveriges verksamhet varit godkänd mottagare av skattereducerade gåvor. Eftersom ADRA Sverige är en avdelning i Adventistsamfundet så är det Sjundedags Adventistsamfundet som är godkänd gåvomottagare. När ADRA Sverige omorganiseras till egen juridisk person senare detta år så kommer Adventistsamfundet att fortsatt ansvara för insamlingsverksamheten till dess att den ideella föreningen ADRA Sverige fått alla avtal och godkännanden på plats.

Gåvor till Adventistsamfundets övriga kyrkliga verksamhet ges inte skatteavdrag enligt Skatteverkets regler. Men vi ser givetvis gärna att du fortsätter att ge till denna viktiga verksamhet som på sätt och vis är en förutsättning för ADRA Sveriges arbete. Varför inte omfördela gåvorna och ge det du får i skatteavdrag från gåvor till ADRA Sverige till Adventistsamfundets verksamhet utöver det du redan idag ger? Lägg den frågan i Guds händer!

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Källor: Tidningen Dagen och Skatteverket (som ännu inte uppdaterat informationen för 2022).