Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

"Gamla" tjänare på nya tjänster UPPDATERAD

Under sommaren, inför en ny arbetsperiod, sker alltid förändringar bland personalen i Adventistsamfundet. Så även i år.

Berny Carlsson som är Adventistsamfundets ungdomsledare kommer att ägna 40 % av sin arbetstid som pastor i Stockholms Adventkyrka. Församlingen har varit utan ansvarig pastor på plats sedan Berny valdes till ungdomsledare vid unionsmötet 2009. Innan dess var Berny församlingens pastor.

 

Anna Tegebo, pastor i Hestra Cafékyrka i Borås, kommer att gå in med 30 % av sin tjänst i samfundets Ungdomsavdelning, för att täcka upp för Berny.

- Det ska bli jättekul, säger Anna. Barn och ungdomar är något av det viktigaste vi har och det är en förmån att få arbeta med dem.

 

Peter Karlsson, tidigare elev på bibellinjen, ettåring i Ekebyholm och nu senast studier vid AFCOE (Amazing Facts Center of Evangelism), kommer att börja arbeta som bibelarbetare i Norrköpings Adventkyrka.

 

 

Rebecca Sahlin, snart fru Karlsson, kommer att fortsätta som ettåring i Norrköping. Även hon studerade vid AFCOE för ett år sedan och arbetade sedan som Bibellinjen+/ettåring i Norrköping under våren.

- Det ska bli roligt att komma tillbaka till Norrköping och få fortsätta se och uppleva det stora som Gud gör där, berättar Rebecca. Det finns så många kontakter som vi vill fortsätta studera med.

 

Britt-Inger Lillbäck har visserligen inte varit anställd tidigare, men tjänar samfundet som ledamot i samfundsstyrelsen. Till hösten och fram till slutet av 2012 kommer hon att arbeta som bibelarbetare i Vilhelmina på en 40 % tjänst. I Vilhelmina finns sedan tidigare kontakter som visat intresse för studiecirklar och livsstilsforum. Även nya kontakter som är intresserade av bibelstudier kommer att sökas upp genom dörrknackning.

Vi önskar alla dessa som fått nya uppdrag Guds rika välsignelser och ledning i arbetet.

Rainer Refsbäck