Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Frikyrkorna tappar drastiskt

Under veckan spreds nyheten om att de traditionella frikyrkorna tappar stort i medlemsantal och att en frikyrka stängs varje vecka i Sverige. Många små frikyrkoförsamlingar slås samman och flera av de traditionella väckelsesamfunden har också gått samman, nu senast den som har arbetsnamnet "Gemensam framtid".

Det var SVT:s Rapport som under veckan presenterade en studie man gjort om frikyrkornas medlemsras. Nyheten togs också upp till diskussion i morgonsoffan Gomorron Sverige och Gomorrons kulturpanel (7 min. in i klippet). Kulturpanelens diskussion är intressant i den meningen att den kanske speglar samhällets inställning till frikyrklighet i allmänhet. Hur möter vi detta?

Frälsningsarmén hamnade i fokus

Frälsningsarmén är den frikyrka som ligger mest illa till. Under de senaste 20 åren har Frälsningsarmén tappat 40 % av sina medlemmar. Samtidigt är medelåldern i många kårer mycket hög. Inom 12 år finns inte längre Frälsningsarmén i Sverige om medlemsutvecklingen fortsätter så som den gjort de senaste 5 åren.

Frälsningsarmén ger sin bild av saken på sin hemsida och menar för det första att nyheten inte är någon nyhet för oss som finns i frikyrkorna. Även om medlemsutvecklingen är bekymmersam, så är inte medlemsantalet ett självändamål i sig, menar man. Det som har betydelse är att verksamheten är slagkraftig och når ut till många människor och möter deras behov. Under förra året kunde Frälsningsarméns sociala verksamhet hjälpa människor som hade det svårt vid 320 000 tillfällen. Arméns verksamhet besöktes av 300 000 människor.

Till Frälsningsarméns bibelskola har man de senaste åren många gånger haft kö för att få komma in. Och under de senaste 6-7 åren har man antagit fler elever till sin officersutbildning än på många år.

Tittar man på det historiskt finns det gamla rapporter som visar att Frälsningsarmén skulle ha försvunnit redan på 1980-talet, påpekar Frälsningsarméns informationsansvarige Bert Åberg till slut.

- Guds vilja är större och vi är segare än man tror.

Rainer Refsbäck