Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Framtidshopp och Julgåvan 2020
Dela

Framtidshopp och Julgåvan 2020

937 501 kr för att bygga över 55 hus!

Framtidshopp

2020 har för många varit ett utmanande år. När ADRA planerade för den viktigaste insamlingsperioden för oss, vilket är hösten, så var det tydligt att det skulle bli svårt att genomföra detta som vi brukade. Utan möjlighet till att träffa folk som vanligt, inga konserter, basarer eller Julbord för att nå givare skulle det bli tufft att nå målen. Trots detta kom Framtidshopps insamlingen under 2020 upp till 2 028 098 kr vilket är en liten minskning med ca 9%, resultatet är ändå över förväntningarna, tack alla Framtidsfaddrar och andra givare.

Julgåvan 2020

ADRA Sverige har sedan länge ett nära samarbete med ADRA Uganda och flera pågående projekt där. Vi fick information om planerna på projektet ”Bygg hus” som ADRA Danmark har haft i andra länder under flera år. Nu öppnade sig möjligheten för detta projekt även i Uganda och dessutom i Kyaka ett flyktingområde där vi jobbat tidigare både med Sida medel och med Vatten åt alla.

Vi beslutade att Julgåvan för 2020 skulle vara starten till detta projekt, och vilken start det blev! Vi har fått in gåvor på 937 501 kr, ett helt fantastiskt resultat och långt över vår förhoppning!

Det finns givare som donerat ett helt hus, några få flera hus och många andra har donerat en kvarts eller halvt hus plus latriner, köksträdgårdar och energispisar.

ADRA Sverige kommer genom dessa generösa gåvor ha möjlighet att bygga över 55 hus för flyktingar plus latriner mm.

Ett stort och innerligt tack för alla de gåvor som vi fått, stora som små.

Vi har börjat få in rapporter på färdiga hus och kommer att hålla vår hemsida uppdaterad. Läs mer på adra.se/bygghus.

Som lovat kommer de som bidragit till ett helt hus få bild på huset och familjen som får möjlighet att flytta in i ett tryggt och säkert hem.

Projektet fortsätter och vi kommer att köra nya kampanjer för att stötta flera utsatta familjer som blivit tvungna att fly krig och våld till ett säkrare land.


ADRA Sverige

www.adra.se