Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Fortsatta restriktioner även efter påsk

Det fanns många förhoppningar inför dagens presskonferens med regeringen om att det skulle komma lättnader eller bättre anpassade restriktioner för allmänna sammankomster (gudstjänster exempelvis). Tyvärr förlängs nuvarande restriktioner till 2 maj.

Sveriges Kristna Råd och flera samfund, bl.a. Svenska kyrkan, har flera gånger uttalat sig om hur trubbiga och oebgripliga restriktionerna som drabbar kyrkornas gudstjänstliv är när högst 8 personer får samlas till gudstjänst, när butikerna kan ta många fler personer beroende på butiksytan. Det fanns därför en förhoppning om att restriktionerna skulle lättas eller anpassas till utrymmet den 11 april.

Regeringen meddelade den 31 mars i sin presskonferens att inga förändringar i rådande restriktioner kan förväntas förrän 3 maj. Allt beroende på smittspridningen.

Detta innebär att gudstjänster och andra samlingar i våra kyrkor fortsatt inte kan ske med fler än 8 deltagare.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare