Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Första kvinnan ordinerad i Europa

Den 21 september ordinerades pastorerna Enrico Karg och Guisèle Berkel-Larmonie under en gudstjänst i adventistförsamlingen Christus Koning i Haag. Guisèle Berkel-Larmonie är den första kvinna som ordineras till adventistpastor i Europa.

Detta meddelas av Adventistsamfundet i Nederländerna.

Den 30 maj beslutade unionsmötet i Nederländerna att från den 1 juni inte längre särbehandla kvinnliga och manliga pastorer. Kvinnor ska kunna ordineras på samma villkor som män till pastorstjänsten. Från den dagen betraktades också alla kvinnliga pastorer i aktiv tjänst som ordinerade. Inte heller i förhållande till Adventistsamfundet i världen gör den nederländska unionen någon skillnad på manliga och kvinnliga pastorer.

Sedan 2012 pågår en internationell studieprocess i Adventistsamfundet som fram till oktober 2014 har som mål att komma fram till någon form av konsensus i fråga om ordinationsteologin. Studiet av ordinationsteologin ska resultera i praktiska förhållningssätt för adventister världen över, inte minst i frågan om ordination av kvinnor till pastorer. Studieprocessens slutsater/rekommendationer kommar att läggas fram inför Adventistsamfundets generalförsamling som möts i San Antonio, Texas, sommaren 2015.

Under 2012 och 2013 har flera regioner i USA och Europa beslutat att göra sitt ordinationsförfarande genderneutralt i strid med Adventistsamfundets internationella regelverk som idag endast ger utrymme för att ordinera män. I USA har de inflytelserika Columbia Union Conference och Pacific Union Conference fattat sådana beslut, liksom den Nordtyska unionen i Europa. Även i Danmark har unionsmötet markerat sin otillfredsställelse med den nuvarande ordningen genom att upphöra med alla ordinationer tills Generalkonferensen har fattat ett beslut 2015. Den norska unionsstyrelsen har också markerat att det inte ska spela någon roll om man är man eller kvinna i fråga om ordination.

I de två nordamerikanska unionerna har ett tiotal kvinnor ordinerats till pastorer sedan 2012.

Enligt Adventistsamfundets internationella ordning kan kvinnor som fullgjort sin teologiska utbildning och arbetar som pastorer "invigas" till sin tjänst om de bor i en region som erkänner "invigning". Då har de i stort sett samma befogenheter och skyldigheter som sina manliga kollegor. De kan förrätta alla kyrkliga handlingar så som dop, Herrens måltid, vigsel och leda en lokal församling inom regionen. Men "invigda" kan inte vara högsta ledare i organisationsnivåerna konferens eller union, för detta krävs att man är ordinerad.

För närvarande är det endast Adventistsamfundet i Nordamerika, Västeuropa, Kina och Australien som erkänner "invigning" och gör det möjligt för kvinnor att verka som pastorer på i stort sett samma villkor som män. Men adventisterna i dessa regioner utgör endast 13 procent av samfundets närmare 18 miljoner medlemmar världen över.

APD (Adventistsamfundets tyskspråkiga presstjänst) / Rainer Refsbäck