Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Försoning i Griffith församling

I september höll Adventistsamfundets konferens i South New South Wales i Australien sitt årsmöte. Det inleddes på ett ovanligt sätt – med en försoningsceremoni och en offentlig ursäkt från en församling riktad till de pastorer man haft genom åren. 

Adventkyrkan i Griffith ångrade sig och bad om förlåtelse för det sätt som de behandlat sina pastorer under den senaste tiden. De riktade ursäkten även till konferensen och de övriga församlingarna i konferensen.  

”Vi har syndat mot Gud, South New South Waleskonferensen, våra systerkyrkor och de pastorer som har kommit för att tjäna hos oss tillsammans med sina makar och familjer”, löd ett uttalande signerat av församlingsmedlemmarna. Uttalandet gjorde jämförelser med berättelsen om Korachs, Datans och Avirams uppror och kritik mot Mose och hämtade formuleringar från Daniels ångerfulla bön.  

“Medlemmarna i Griffiths Adventkyrka har satt ett underbart exempel på kristen anda när de lagt fram denna bön om förlåtelse för den smärta som församlingen orsakat dem som tjänat dem som pastorer och ledare”, sa pastor Mike Faber, ledare för South New South Waleskonferensen. ”Det var en rörande och överväldigande erfarenhet att få ta emot sådan vänlighet och mångas hjärtan blev berörda. Guds närvaro var påtaglig och stämningen av kärlek och frid stannade hos oss under hela dagen.”  

Det har varit en lång process för församlingen att nå denna punkt. Jim Tonkin som just nu arbetar som pastor i Griffith berättar att församlingen spenderat de senaste 18 månaderna med att försöka förändra sitt förhållningssätt ”från ett som är baserat på prestation till ett som handlar om en relation med Jesus Kristus”. Enligt pastor Tonkin har en del medlemmar genom åren uppträtt med en kritisk och konfrontativ attityd vilket fått både pastorer och medlemmar att lämna församlingen. De medlemmar som inte var aktivt involverade i detta beteende erkänner att de stod vid sidan av och lät det ske. ”Ursäkten drar ett streck vid det som varit, låter oss ta ansvar för vår kyrkas misstag och nu ber vi om en nystart”, säger Jim Tonkin.   

Samtidigt som det öppna brevet med ursäkten överlämnades, visade församlingen sin ånger och bön om förlåtelse som knöt an till medlemmarnas geografiska härkomst. Eftersom det finns en stor grupp medlemmar med rötter i ögrupper i  Stilla havet i Griffiths församling så framförde de sina ursäkter på sina respektive traditionella vis. Gruppen från Fiji överlämnade ett antal tabua (valtänder), gruppen från Samoa täckte sig själva i traditionella mattor tills ursäkten godtagits och medlemmar från Cooköarna proklamerade öppet sin ursäkt längst framifrån podiet.  

”Som pastor har jag aldrig förr sett ånger och omvändelse på den här nivån”, säger pastor Tonkin. ”Vi har sett Gud göra underverk under möten och i människors liv.” Det har varit en utmanande resa för församlingen i Griffith men de känner sig hoppfulla inför framtiden. ”Vi ska gå vidare och planerar ett väckelseprogram under hösten för att på nytt överlåta oss till Gud så att kyrkan kan bli en plats av hopp och en plats där människor tryggt kan tillbe Gud, lära känna hans kärlek och bygga en levande relation med Kristus.” 

Jarrod Stackelroth

Läs hela nyheten här: Adventist Record

Adventist Media