Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Förslag om arbetsfria söndagar i Europa oroar

En nyligen formad allians för rättvisa och balanserade arbetslivsförhållanden i Europa begär det rådgivande EU-organet Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att de ska förklara söndagen ”arbetsfri dag” i det kommande arbetsdirektivet för medlemsstaterna.

Europeiska söndagsalliansen (European Sunday Alliance) är ett närverk av 65 frivillig organisationer, fackföreningar och kyrkosamfund som är överens om att arbetsfria söndagar och rimliga arbetstider främjar sundare familjer och stärker den sociala sammanhållningen i EU.

Förslaget lades fram under alliansens konferens om söndagsarbetets effekt på hälsa, trygghet och social integration bland europeiska arbetare. Konferensen som hölls den 20 juni i Bryssel drog psykologer, socialforskare och andra experter.

”En arbetsfri söndag och skäliga arbetstider är välförtjänta rättigheter för alla invånare i Europa”, menar alliansen i sina stadgar. Stadgarnas definition av ”skäliga arbetstider” syftar på att motverka arbete ”sena kvällar, nätter, offentliga helgdagar och söndagar”.

Adventister och religionsfrihetsförespråkare är oroliga för att förslaget ska inskränka den fria religionsutövningen trots dess välmenande syfte att minska stress och överarbete.

”Vi stödjer antagandet att människor behöver en vilodag för att kunna uppnå balans mellan arbete och fritid för att upprätthålla arbetares hälsa och säkerhet”, säger Raafat Kamal som är ansvarig för religionsfrihetsfrågor vid Adventistsamfundets huvudkontor för den Nordeuropeiska regionen. Han tillägger att tanken först formades av Gud som vilade när den bibliska skapelseveckan avslutades.

”Samtidigt måste vi säkerställa att de som inte har söndagen som religiös vilodag kommer att respekteras och tolereras”, säger Kamal.

Europas judiska kongress har ännu inte kommenterat förslaget om en arbetsfri söndag. I Europa bor också ca 13 miljoner muslimer som tillber på fredagar.

”Jag hoppas att organisationerna i den Europeiska söndagsalliansen... uppskattar de pluralistiska dimensionerna av EU:s länder och vikten av att respektera dem som har andra religiösa uppfattningar och seder”, säger Kamal.

Europas katoliker välkomnar förslaget. Maximillian Aichern, pensionerad romersk katolsk biskop i Linz, kallade den arbetsfria söndagen ”den äldsta sociala lagen i den judeokristna civilisationen”.

”En gemensam vilodag, det sociala kontrakt som följer och att lovprisa Herren är de viktigaste kristna värderingarna och ... är absolut nödvändiga för den mänskliga värdigheten”, sa han.

Alliansen uppmanar EU och dess medlemsstater att ”vidta alla lagstiftande och politiska åtgärder” för att uppnå en ”bättre förening mellan det privata och yrkesmässiga livet”, säger pressmeddelandet från den 20 juni.

APD/ANN/Missionären

Redan i maj 2010 skrev vi i Missionären om Europeiska söndagsalliansen som även då lade fram ett liknande förslag.

 

Kommentar:

Den europeiska söndagsalliansen behöver förbättra sitt förslag

Söndagen bör inte förklaras officiell vilodag för européer, men om det nya förslaget vinner gehör måste det förbättras så att det också innefattar dem som har en annan vilodag.

Vem kan ha invändningar mot att alla har nytta av en dag för vila och avkoppling varje vecka? Denna till synes självklara tanke driver en ny rörelse i Europa som vill återerövra söndagen som vilodag för alla överarbetade och överstressade européer. Den Europeiska söndagsalliansen har lämnat ett förslag till EU:s Europeiska ekonomiska och sociala kommitté i Bryssel den 20 juni, där man menar att om söndagen förklarades som ”arbetsfri dag” över hela Europa skulle resultatet bli sundare familjer, ett mer sammanhållet samhälle och en mer balanserad livsstil för alla.

Dessa är värdiga mål. Och det är inte svårt att förstå varför den Europeiska söndagsalliansen har landat vid att söndagen är den mest lämpade dagen i deras plan. Redan under 300-talet förklarade det då nyligen kristnade Romerska riket söndagen till obligatorisk vilodag. Den första dagen i veckan (solens dag) var redan en dag med starkt religiösa – om än hedniska – anknytningar.

Det finns djupa traditionella och historiska skäl till varför söndagen av alla dagar bör föreslås som veckans vilodag för européerna. Men gräver man lite djupare blir det uppenbart att detta med att förklara söndagen – eller vilken dag som helst – till Europas ”officiell” vilodag orsakar avsevärda problem.

Har dagens pluralistiska Europa råd att marginalisera dess 13 miljoner muslimer som tillber i moskén på fredagar? Och vad med EU:s betydande grupp judar och sjundedagsadventister som håller sabbat på lördagar – den äldsta bibliska vilodagen som har sina rötter i skapelseberättelsen i Första Moseboken?

Om Europeiska söndagsalliansens viktigaste mål är ”ökad social sammanhållning” och deras förslag stöter bort betydande troendegemenskaper och gör det svårare för dem att utöva sin tro, är det säkert inte den bästa vägen framåt.

Visst, en vilodag varje vecka är livsviktig. Många studier har kopplat en regelbunden dag utan arbetets bekymmer med betydande fördelar för hälsan och socialt. Så långt är Europeiska söndagsalliansen på rätt spår. Men att utse en dag – söndagen – som officiell vilodag kommer att leda till en uppsjö av sociala, sysselsättningsmässiga och juridiska problem som i slutändan är långt ifrån ”vilsamma”.

Jag håller också med om att Europas historia och traditioner bör spela en viktig roll i dess kultur idag. Och det råder ingen tvekan om att skydd och respekt för människors rätt till en vilodag bör prioriteras.

Men lika viktig är alla människors rätt att ordna sina liv på ett sätt som är förenligt med deras religiösa övertygelse. Denna rättighet är inskriven i flera internationella fördrag. Det är en grundläggande, icke förhandlingsbar aspekt av grundläggande mänsklig värdighet.

Med all respekt vill jag uppmana medlemmar i Europeiska söndagsalliansen att förbättra sitt förslag så att det erkänner att precis som alla bör garanteras en arbetsfri dag, så måste varje människas rätt att leva, tillbe och även vila garanteras i enlighet med deras samvete.

John Graz är generalsekreterare för International Religious Liberty Association. En samfundsöverskridande organisation för religionsfrihet som en gång startades på initiativ av Adventistsamfundet.