Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingsplantering

Dela

Församlingsplantering

Göra människor till lärjungar 
 

Vi är Rådet för Församlingsplantering

Anette Frank, sammankallande: anette.frank@adventist.se , 010-777 96 15 

Tobias Edlund: tobias.edlund@adventist.se , 010-777 96 26 

Ophelia Nyarko: ophelia.nyarko@adventist.se 

Kimmo Ulltjärn: kimmo.ulltjarn@adventist.se  

Lina Frank (adj.): lina.frank@adventist.se , 010-7779633
 

Resurser: 

I vår mapp här på adventist.se/forsamlingsplantering finns olika resurser. Här finns strategidokumentet. Här finns också bibelstudier och material att använda när du leder människor till tro och gör dem till lärjungar. Både material för smågrupper och en mot en. 

 

Stöd och besök - församlingsstyrelser och ledningsgrupper 

Någon/några ur Rådet för Församlingplantering kan vara ett stöd för er för att bolla tankar eller komma på besök hos ledningen/styrelsen. Då kan vi informera om vad vi har att erbjuda i form av stöd och resurser för att sprida Gudsriket vidare till nya människor och på nya platser. Vi kan samtala om vilken roll just er styrelse eller ledningsgrupp kan ta i detta arbete. 

 
Pionjärträffar 

Vi samlas till två pionjärträffar per år. Målet är att inspirera och utrusta människor som vill starta något nytt för att nå nya människor. Det kan leda till nya initiativ, nya grupper och nya församlingar. Vid träffarna erbjuds undervisning, möjlighet att pröva på, erfarenhetsutbyte, tid för bön och förbön samt tid att lägga planer. Du kan komma ensam, men ännu bättre att komma tillsammans med andra. I kalendern på adventist.se finns information om kommande pionjärträffar. 
 

Coaching 

För att komma vidare i arbetet med det nya initiativet eller den nya gruppen erbjuder vi coaching. Coachen eller handledaren möter teamet en eller fler gånger i månaden över en längre tidsperiod (några år). Coachingen kan ske både digitalt och på plats. Tillsammans med handledaren kommer ni fram till hur tätt ni ses, upplägg av träffarna samt eventuellt material ni använder i träffarna. 
 

Teamträning 

Teamträning kan ske tillsammans med andra team i vårt samfund. Tanken är då att mötas en gång per halvår under två år och däremellan följa upp hur arbetet utifrån planerna går framåt. 
 
Teamträning erbjuds också med M4 tillsammans med team från andra samfund i VIDARE2025 samarbetet. Materialet bygger på att stötta team till att bli framgångsrika i sitt arbete med hjälp av att ha en tydlighet kring ‘master, mission, multiplication and movement.’ 
 
Tillsammans arbetar vi för att sprida Gudsriket! 
  

Informationen här ovanför finns i broschyren för utskrift här nedanför: