Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Församlingar vädjar

Dagarna innan generalkonferensstyrelsen ska ta itu med frågan om regelefterlevnad och konsekvenser är det alltfler unioner, konferenser, församlingar och även ledare inom samfundet som skriver öppna brev och vädjanden till generalkonferensstyrelsen att gå försiktigt fram.

Vi har redan rapporterat om några av dessa och det är omöjligt att sammanfatta dem alla här. Den svenska unionen har också tillsammans med norska och danska tagit ställning i ett öppet brev till generalkonferensledningen.

Linköpings Adventkyrka fattade beslut om ett uttalande innan samfundsstyrelsen samlades och Nyhyttans Adventkyrkas styrelse har under senaste veckan meddelat hur man ser på processen och beslut som väntas tas på söndag. Se dessa brev nedan.

Rainer Refsbäck missionssekreterare