Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Föreläsning om utsatta familjer i Örebro

Att samfundets tema detta år är Hem & Familj har inte undgått Örebro församling. Intressegruppen Familj har under året planerat flera aktiviteter för att uppmärksamma detta.

Föräldrasabbater är en av dessa aktiviteter (som är en supersabbatsskola där alla barn och föräldrar studerar och upplever Gud och hans ord tillsammans). En eftermiddagsföreläsning med Malin Widerlöv är en annan satsning.

Malin Widerlöv är adventist sedan ett år tillbaka. Hon är mor till tre söner mellan 13 och 23 år och arbetar på socialhögskolan i Lund med bl.a. frågor kring makt och vanmakt i socialt arbete. Örebro fick höra talas om Malin och hennes erfarenhet och passade genast på att bjuda in henne som talare. Hon kommer under eftermiddagen lördagen den 9 april, berätta som sitt liv, sina erfarenheter av ensamhet, utsatthet, föräldraskap och återhämtning under svåra sociala och psykiska tillstånd. Hon säger: "Jag har inga recept eller enkla tips på hur man kan hjälpa utsatta mödrar och sköra familjer, men jag kan berätta om min egen resa, om livskriser, hemlöshet och narkotika, men också om vägen tillbaka till ett värdigt liv, om civilkurage och mod att gå utanför ramarna i mötet med utsatta människor."

Familjegruppens tanke med föreläsningen är att lyfta fram olika familjers verklighet och vardag för att sedan utmana till att också göra något för de familjer som behöver stöd och hjälp. Tanken är att utmana lyssnarna att öppna sina ögon för det samhälle vi lever i och förhoppningsvis skapa en nöd för de som kämpar med sitt liv och sin vardag, att sprida lite av det stora hjärta Jesus hade för de minsta av människor.

Välkommen till Örebro den 9 april mellan 14:00 - 16:30 för en föreläsning om "Ensamhet, Utsatthet, Föräldraskap & Återhämtning".

Missionären

Ps. Mellan 10:00 och 11:00 har vi Föräldrasabbat. Välkommen och upplev en timma av härlig andlig gemenskap, föräldrar och barn tillsammans!