Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Fördelning av bidrag för tillresande predikanter
Dela

Fördelning av bidrag för tillresande predikanter

Många av våra församlingar, både mindre och större, saknar heltidsanställd pastor. I ett beslut i samfundsstyrelsen i mars fördelades olika former av pastorsstöd till alla församlingar. Från heltids- halvtidsanställda till stöd- och kontaktpastorer, beroende lite på behov och möjligheter. Vid samma sammanträde fattades beslut om en rättvisare fördelning av stöd till församlingarna för tillresande pastorer och förkunnare.

Tanken är att församlingar som redan har en anställd pastor på hel- eller deltid får klara sig på mindre stöd från inbjudna och tillresande pastorer och medlemmar som predikar än de församlingar som endast har stöd- eller kontaktpastorer. Ett annat syfte med att sätta en gräns är att markera hur viktigt det är att församlingen utecklar och stödjer egna medlemmar i förkunnelsens tjänst och att inte slita ut den lilla resurs som finns att bjuda in.

I pdf-dokumentet nedan finns principerna för hur många besök till församlingen som samfundet ger resebidrag. Församlingen kan visserligen bjuda in talare oftare, men måste då själv stå för kostnaden. Det gäller både anställda och icke-anställda medlemmar som predikar.

Under 2018 fungerade dessa regler i en övergångsform (avsåg bara hösten 2018). Men från den 1 januari 2019 ska dessa regler fungera fullt ut.

Framöver kommer samfundet att arbeta för att ge fler medlemmar med intresse och gåvan att förkunna kontinuerligt stöd och utbildning för att höja kvaliteten och och glädjen i tjänsten.

Tjänstebegäran

I sammanhanget är det också på sin plats att påminna om att för alla adventistförkunnare (anställda liksom icke-anställda) som inbjuds från andra länder (gäller även Norden), behöver en tjänstebegäran skickas till landet ifråga. Tjänstebegäran (eller Service Request) är en formalitet som måste skötas främst för att reglera ekonomi- och försäkringsfrågor, men också för att ge sändande och mottagande union möjlighet att rekommendera en förkunnares lämplighet.

En tjänstebegäran måste lämnas in minst 3 månader innan besöket ska ske (om den kallade förkunnaren kommer från union inom TED), 4 månader eller längre om förkunnaren kommer från union utanför TED. För förkunnare från Norden kan det räcka med 1-2 månader, eftersom ärendet endast behandlas av unionerna utan inblandning av divisionen.

Kontakta samfundets sekretariat på sekretariat@adventist.se för att få mer information och tillgång till blanketten som ska fyllas i.

Rainer Refsbäck