Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Förbön för Ukraina
Dela

Förbön för Ukraina

Efter månader av upptrappat säkerhetsläge för Ukraina och i hela Europa, gick idag den ryska federationens militära styrkor till attack mot Ukraina. Adventisterna i Ukraina har under många år byggt upp en fin verksamhet som nu hotas av krigets följder och fasor.

Adventistsamfundet i Ukraina består av nästan 44 000 medlemmar i 790 församlingar runt om i landet som har drygt 44 miljoner invånare. Samfundet bedriver en högskola, otaliga församlingsskolor, hälsoklinik och ett framgångsrikt tv- och radioarbete och ett omfattande biståndsarbete genom ADRA Ukraina. Adventisterna i Ukraina utgör över 42 % av Adventistsamfundets alla medlemmar i hela den euroasiatiska regionen (där Ukraina bara är en av elva unioner och missioner). I euroasiatiska divisionen (ESD) har man utlyst särskilda bönedagar med anledning av konflikten. Generalkonferensens ledare, pastor Ted Wilson, som under många år bott och arbetat i regionen, uppmanar adventister att världen över att under en vecka förena sig med våra trossyskon regionen i förbön varje kväll kl 19.00, fram till den 4 mars. Sabbaten den 26 februari har utlysts till en böne- och fastedag i regionen.

ADRA Ukraina driver en omfattande verksamhet med 30 anställda och hundratals volontärer över hela landet. Under senare år har man arbetat akivt med flera vattenförsörjningsprojekt i konfliktområdena i östra Ukraina och hjälp till internflyktingar. Dock tvingades man evakuera i områden längs östra fronten vid invationen. ADRA Europe (där också ADRA Sverige samverkar) arbetar nu tillsammans med ADRA Ukraina och Adventistsamfundet i Ukraina för hur man ska fortsätta med humanitära insatser i landet. Mer om detta kommer vi att kunna informera om med tiden och på vilket sätt vi kan bidra från Sverige.

Hope Media i Ukraina, systerkanal till Hope Channel Sverige, skickade dagen innan den ryska invationen ut en vädjan om förbön för all den kontaktskapande verksamhet som adventisterna har byggt upp i Ukraina. Tiotusentals bibelstudenter och regelbundna tvtittare och radiolyssnare vill man fortsätta kunna ge hopp och stöd i en svår tid.

 

Redan i samband med Rysslands annektering av Krimhalvön 2014 kom många flyktingar från Ukraina till Västeuropa och Sverige. I flera av våra adventistförsamlingar i Sverige finns medlemmar med rötter och familj i Ukraina.

Förbön

Vi vill förena oss i bön för våra trossyskon och andra kristna i Ukraina om Guds beskydd och ledning. Om fred och fortsatta möjligheter att sprida det eviga evangeliet innan Jesus kommer tillbaka.

Vi vill också be för våra trossyskon och övriga kristna i Ryssland och Vitryssland som också drabbas av den här situationen. Adventistsamfundet är organiserat över gränserna mellan alla dessa länder som finns i regionen. Vi ber att de ska kunna bevara fred, enhet och kärlek mellan sig och fortsätta stödja varandra i förbön. Guds rike är aldrig delat.

Vi ber att fred och frihet ska kunna bevaras i Europa som så många gånger tidigare varit krigshärjat. Krig har aldrig varit till fördel för evangeliets spridning. Men i en situation som kan eskalera snabbt måste vi vara redo att leva som kristna i en lidande värld, redo att hjälpa och trösta. Redo att sprida hopp och fred.

Adventistsamfundets ledning i Sverige

 

Kort historik om adventisterna i Ukraina

1876 finns de första spåren av att adventisternas förkunnelse når Odessa- och Kherson-regionerna i det dåvarande ryska tsarimperiet. Men hårda kyrkolagar förtrycker nya religiösa strömningar. Inte förrän 1906 kommer ett kejserligt dekret om religionsfrihet som gör att samfundet börja organisera sig, vilket det ganska fritt kunde göra fram till första världskriget. I mellankrigstiden var ukrainas territorium uppdelat mellan fyra olika länder, vilket ledde till olika förutsättningar för samfundets utveckling. Adventisterna utsattes i olika utsträckning för religiös förföljelse, inte minst i den del som hamnade under det ateistiska Sovjetunionen. Efter andra världskriget hamnade hela det ukrainska territoriet under Sovjetunionen som fram till 1960-talet var relativt tolerant mot olika religiösa grupper. Men sedan början av 1960-talet fick adventisterna, liksom andra kristna i hela Ukraina, lida under ett hårt ateistiska förtryck. Som i många andra öststater utövades olika politiska påtryckningar som splittrade Adventistsamfundet i en officiell "godkänd" del medan andra medlemmar, församlingar och verksamheter tvingades under jorden. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet gjordes stora ansträngningar att försonas och enas som ett samfund. 1991 utropades Ukraina som en självsständig demokratisk stat vilket gav Adventistsamfundet nya möjligheter att organisera och öppet driva sin verksamhet. Adventisterna har sedan dess, inte minst under de första decennierna, upplevt en stor tillväxt på grund av sitt sociala och andliga engagemang genom att man startade skolor och hälsokliniker, spred litteratur och evangeliserar.

På bilden syns Kievs stora Adventkyrka som ligger vackert i parken Avrora i centrala Kiev.

Den ukrainska unionen (som organiserar Adventistsamfundets arbetet i Ukraina i nio konferenser) driver högskolan Ukrainska humanistiska institutet, hälsokliniken Angelia, tvkanalen Hope Channel Ukraine, radiokanalen "Hoppets röst", bokförlaget "Livskällan" och bistånds- och hjälporganisationen ADRA Ukraine.