Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Folkenberg ur tiden

En av Adventistsamfundets mest framträdande ledare, pastor Robert Folkenberg, somnade in på julaftonen efter en längre tids kamp mot cancer. Han var bara dagar från att fylla 75 år.

Robert Folkenberg var Generalkonferensens ledare från 1990 till 1999, då han avgick i förtid på grund av att han blev indragen i en rättstvist som riskerade samfundets anseende. Han efterträddes av pastor Jan Paulsen. Folkenberg såg till att Adventistsamfundet blev det första kristna samfund att använda sig av det nya internetmediet. Under hans ledarskap kom samfundet att använda sig av flera nya kommunikationsmedel för att nå ut med adventbudskapets evangelium. Bl.a. prövades globala evangelisationskampanjer med hjälp av satellitsädningar som NET'95. Folkenberg tog initiativet till www.adventist.org och Adventist News Network, samfundets officiella nyhetsförmedling.

"Pastor Folkenberg var fylld av kreativa och uppfinningsrika idéer om församlingsarbete och evangelisation", säger nuvarande ledaren för Generalkonferensen Ted Wilson. "Som ledare för Generalkonferensen gav han medieaspekten av det evangeliska arbetet ett starkt stöd och var en pionjär när det gällde att använda internet för kommunikation inom samfundets organisation."

Folkenberg hade under hela sitt liv ett starkt och praktiskt engangemang för evangelisation och mission. Han startade Global Missionverksamheten och bär ansvaret för att tusentals nya församlingar grundats runt om i världen. Under hans tid som Generalkonferensordförande fördubblades samfundets medlemsantal i världen, från 5,1 miljoner till 10,3 miljoner medlemmar.

"Robert Folkenberg var synlig, engagerad och brann för att förkunna evangeliets hopp på platser där Jesus namn tidigare var känt", säger Michael Ryan, den första ledaren för Global Mission och nyligen pensionerad som Generalkonferensens viceordförande. "Det hade personlig betydelse för honom att en församling organiserades och fokuserade på mission och att varje medlem gjort det till sin främsta prioritet att vara Kristus ambassadör."

Född i en missionärsfamilj 1941 i Puerto Rico spenderade han en stor del av sin barndom på Kuba. Han kom efter teologiska studier vid Atlantic Union College, Newbold och Andrews University att ägna större delen av sitt kall i Syd- och Mellanamerika. Först 1985 kallades han till Nordamerika som konferensledare och valdes 1990 till Generalkonferensens ordförande. Efter att han avgått som generalkonferensledare 1999 återuppbyggde han sitt förtroende genom att grunda och bygga upp en evangelisationsverksamhet som fick namnet ShareHim.org som fokuserat på att involvera vanliga församlingsmedlemmar i att grunda nya församlingar och stödja evangelisation runt om i världen. Senast i maj i år döptes 30 000 personer i Zimbabwe som ett resultat av arbetet.

"Folkenberg ägnade sin tidiga verksamhet åt att engagera sig evangelistiska aktiviteter vid frontlinjen och även sina sista år av tjänst i direkt evangelisation genom ShareHim", förklarar Wilson. "Evangelisation och förkunnelsen av de tre änglarnas budskap var det han brann för. Oavsett om han fanns ute vid frontlinjen eller i administrativt arbete, brann han för att hjälpa människor att lära känna Kristus och bli aktiva deltagare i församlingens tjänst. Hans tidiga liv som medlem i ett evangelisationsteam lade grunden för resten av hans liv."

Även Jan Paulsen som tog över efter Folkenberg minns honom som en idéernas man, med hög energi och sympatisk utstrålning. Han tror att Folkenbergs eftermäle kommer att utmärkas för hans kärlek till evangelisation.

"Han fördelade ansvar på sina medarbetare och gav dem sedan tid och rum att utföra sina uppdrag", säger Paulsen. "Att detaljstyra var inte hans grej. Jag upplevde att han var lätt att ha att göra med, både som kollega och ledare."

"Sedan han lämnade sitt förtroendeuppdrag fortsatte han att använda sin energi och kreativa idéer till att utveckla och flöda i samfundets arbete och mission, vilket inte minst sågs i arbetet med ShareHim som har varit till stor välsignelse för samfundet i världen och för vilket han kommer att bli ihågkommen under lång tid."

Robert Folkenberg lämnar efter sig hustrun Anita Emmerson och två barn med familjer och sex barnbarn. Dottern Kathi Folkenberg Jensen är sjuksköterska och sonen Robert Folkenberg Jr är pastor och ledare för Adventistsamfundets arbete i Kina.

Sammanfattat från Adventist Review, med uppgifter från artikel i Huffington Post.