Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

ADRA

Dela

Följ hjälpaktionsresultatet!

På www.adra.se kan man följa hur det går i årets Hjälpaktionsinsamling. Varannan vecka publiceras de nya insamlingsresultaten.

Just nu har Hjälpaktionsinsamlingen inbringat 1 043 906 kr. Något under resultatet vid samma tidpunkt förra året. Men insamlingen har tidigare år bjudit på många överraskningar. Tittar man på de olika församlingarna, så är det många som nått överraskande höga siffror jämfört med förra året och andra som kämpar på.

Följ Hjälpaktionsdramatiken här!

Rainer Refsbäck