Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Följ den tredje internationella bibelkonferensen

Tidigt i Adventistsamfundets historia samlades samfundets förkunnare och anhängare till s.k. bibelkonferenser för att grundligt studera bibelns undervisning om ämnen som sabbaten, döden, helgedomen. Dessa konferenser lade grunden för den lära som adventister ännu i dag håller sig till.

I modern tid har Adventistsamfundets generalkonferens inbjudit till två bibelkonferenser, den första år 1998 och den andra år 2006. Den 11-21 juni hålls en tredje "International Bible Conference" i Israel. 

Temat för den tredje bibelkonferensen är "Frågor om biblisk antropologi ur ett adventistperspektiv". Under tolv möten i plenum kommer man att avhandla temat i förhållande till antikens Mellanöstern, Gamla och Nya testamentet, grekisk filosofi, den kristna kyrkans historia, den rådande kulturen och modern teologi. Man kommer också att titta på ämnet praktiskt när det gäller att tjäna och förkunna i en tid som präglas av spritualism, i förhållande till skapelse/evolution, den mänskliga naturen och döden och helvetet i Bibeln. Ytterligare 54 föreläsningar kommer att hållas i sex parallella sessioner.

Konferensen hålls på Kibbutz Nof Ginosar nära Tiberias och i Jerusalem. Under denna bibelkonferens kommer ca 300 teologer och ledare från Adventistsamfundets 13 regioner i världen att samlas. Förutom föreläsningar och seminarier och diskussioner, kommer deltagarna också att besöka några av de främsta bibliska platserna som finns i Israel. Mot slutet av konferensen kommer man att formulera en slutsats när det gäller biblisk antropologi.

Mötena i plenum kommer att sändas live och kan följas av alla intresserade på www.adventistbiblicalresearch.org. I programmet för bibelkonferensen kan man läsa när olika seminarier hålls och sänds live.

Syftet med dessa bibelkonferenser är att lyfta fram bibliska och teologiska studier, främja teologisk enhet och gemenskap bland bibellärare, teologer och ledare.

Bibelkonferensens mål är bl.a. att 1) studera den bibliska undervisningen om människans natur, inklusive den holistiska tanken om kropp, själ och ande, villkorad odödlighet och de utmaningar som den möter i moderna kulturer, filosofier, religioner och i ökningen av spiritistiska fenomen vid tidens slut; 2) undersöka sätt att bekräfta församlingsmedlemmarnas tro på bibelns förståelse av människan i en värld som alltmer präglas av spiritistiska propaganda och uttryck; och 3) undersöka strategier för hur vi förmedlar den bibliska synen på människan i samtal med andra världsreligioner.

Så småningom kommer de bästa föredragen att publiceras i bokform.

Rainer Refsbäck