Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Finlands svensktalande adventister får ny ledare

Finlands Svenska Adventkyrka höll årshögtid och årsmöte 13-15 maj 2011 på Toivonlinna, adventisternas skola i Finland. Pastor Claes Lundström från Tyrifjord i Norge var inbjuden som gästtalare. Pastor Kenth Stolpe ordinerades och valdes till distriktsföreståndare.

Högtidsgudstjänsten leddes av Boris Källman och sändes som radiogudstjänst. Under gudstjänsten sjöngs flera sånger av bl.a. Annika Olsson från Ockelbo. Pastor Kenth Stolpe, som sedan november 2010 varit distriktets verksamhetsledare och pastor i Vasa, ordinerades under årshögtiden (bilden).

Under söndagens årsmöte valdes han också till föreståndare för det svensktalande distriktet. Ben Greggas omvaldes till sekreterare och ekonom.

Distriktsstyrelsen fick följande medlemmar: Engelbert Engblom (mötesordförande), Peter Ahlskog, Majvor Eklund, Kennet Engblom, Astrid Ericsson, Åke Grönroos och Birgitta Maconi.

En viktig fråga som förberetts under flera år behandlades också vid årsmötet, nämligen om det svensktalande distriktet ska upplösas och dess församlingar uppgå i en gemensam församlingsunion för Finland. Det finsktalande distriktet och den nordfinska missionen har accepterat förslaget. Men förslaget förkastades av det svensktalande distriktet.

Finlands Svenska Adventkyrka fortsätter därför att vara ett distrikt i den finska unionen, som tillsvidare fortsätter att vara en union av distrikt.

Finlands Svenska Adventkyrka har 9 församlingar med 224 medlemmar.

Ben Greggas/Missionären