Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Film om orubblig övertygelse
Dela

Film om orubblig övertygelse

Det är inte ofta som vi upplyser om en aktuell biofilm på Adventistsamfundets hemsida. Men eftersom Mel Gibsons omtalade film "Hacksaw Ridge" bygger på den sanna berättelsen om adventisten Desmond Doss, gör vi ett undantag.

Det är mycket ovanligt att en prisad Hollywoodproduktion ger en så nyanserad och positiv bild av en kristen människas övertygelse. Den både skandalomsusade och samtidigt djupt troende katoliken Mel Gibson, tidigare känd för andra våldsamma filmer som Braveheart och The Passion of the Christ, har efter tio års uppehåll tagit sig an den sanna berättelsen om adventisten Desmond Doss.

Många har velat göra en filmatisering av Desmond Doss historia. Men Desmond som avled i mars 2006, motsatte sig tanken under större delen av livet. Mycket har skrivits om Desmond Doss insats under Andra världskriget och slaget om Okinawa. Bl.a. boken The Unlikeliest Hero av Booton Herndon (1967) som filmen Hacksaw Ridge i stort bygger på (boken har numera titeln Redemption at Hacksaw Ridge). 2004 kom tv-dokumentären The Conscientious Objector.

Adventistsamfundet är inte inblandad i tillkomsten av filmen och har inget med framställningen att göra. Men adventister som sett filmen vittnar om att den ger en rättvisande och positiv bild av Desmond Doss tro och övertygelse som adventist. Precis som många andra av Mel Gibsons filmer så visar också denna film mycket grafiskt krigets och våldets konsekvenser.

"Som många vet", säger Lourdes Gudmundson, professor i moderna språk vid La Sierra University, Kalifornien, "så undviker jag filmatiserat våld som pesten, men när jag sett filmen förstod jag hur betydelsefull den grafiska återgivningen var för att förstå den moraliska storheten i Doss gärning. Som tittare frågar man sig: 'Vem i sina sinnens fulla bruk skulle ge sig in i DET DÄR utan något skydd?' I slutet är det ironiskt och övertygande uppenbart att Doss gick in i denna krigsskådeplats långt bättre rustad än hans soldatkamrater."

"Inte heller uppfattar man filmen som 'kristen' - den är så mycket mer än det. Den handlar om den mänskliga förmågan till moralisk storhet i mötet med vad som tycks omöjligt och oöverstigligt. Doss framstår som en hjälte för alla tider och religiösa övertygelser", avslutar Gudmundson.

Desmond Doss (1919-2006) föddes i en familj med en varmt troende adventist till mor i Lynchburg, Virginia. När japanerna under inledningen av Andra världskriget bombade Pearl Harbor tog Doss värvning som sjukvårdare i den amerikanska armén i april 1942. Han fick alla emot sig när det blev klart för dem att han inte hade för avsikt att röra ett vapen. Men han var redan inne i systemet och trots försök att få bort honom fick han stanna kvar. Han kom att tjänstgöra i USA:s krig i Stilla havet där han arbetade för att rädda livet på sina kamrater samtidigt som han höll fast vid sin övertygelse om livets helgd och sabbatens välsignelser.

Vid slaget om Okinawa räddade han minst 75 soldater under pågående strider under sabbatstimmarna den 5 maj 1945. Några dagar senare blev han själv så svårt skadad att han tvingades sluta rädda liv, men fortsatte att sätta andras behov framför sina egna. För detta var han den första och enda vapenvägraren bland 431 soldater som fick Kongressens hedersmedalj efter kriget.

Doss skadades tre gånger under kriget och drog på sig tuberkulos i krigets slutskede, vilket gjorde att han förlorade en lunga. Under sex år efter avskedet från armén 1946 behandlades han för sina skador och sjukdom.

Hacksaw Ridge har biopremiär i Sverige (SF) och världen den 4 november.

Rainer Refsbäck