Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Feladressering av Missionären

Tyvärr har ett litet missöde skett när Missionärens adressregister skickades till tryckeriet. Majoriteten av gatuadresserna flyttades om i registret. Därför fick de flesta prenumeranter inte sin tidning i fredags.

Alla tidningar som nu kommer i retur till Adventistsamfundet kommer att få rätt adress och skickas ut igen. En hel del tidningar kommer inte att komma i retur utan att ha nått fram till rätt adress, andra vet vi har nått fram ändå. Så vi har en komplicerad situation att lösa. Vi hoppas du vill hjälpa oss!

Så hur ska vi lösa att alla får sin tidning på mest effektiva sätt?

  • Du som har fått din tidning med rätt adress, behöver inte göra någonting.
  • Du som har fått Missionärens aprilnummer med fel gatuadress får gärna meddela prenumeration@adventist.se, så vet vi att vi inte behöver skicka ut ett nytt exemplar till dig.
  • Du som ännu inte har fått Missionärens aprilnummer under början av nästa vecka uppmanas också kontakta prenumeration@adventist.se om du vill ha tidningen.
  • Du som inte har fått Missionären men nöjer dig att läsa den på nätet (här) är också välkommen att kontakta prenumeration@adventist.se, så underlättar det vår hantering.

 

Tack för hjälpen och förståelsen!

Rainer Refsbäck redaktör