Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

”Farbror Sven” väntar på uppståndelsen
Dela

”Farbror Sven” väntar på uppståndelsen

Pastor Sven Emanuelsson (92 år) somnade in efter en kort tids sjukdom den 21 november.

Född och uppvuxen i Kungälv kom Sven till Ekebyholmsskolan där han tog realen och gick det tvååriga missionsseminariet. Han började arbeta för Adventistsamfundet som bibelarbetare 1950 tillsammans med Gösta Wiklander i Linköping. Dock räckte inte pengarna till i konferensen, så efter ett par år blev Sven permitterad under några år. Han blev sedan återanställd som predikant i Linköping och Eksjö. 1958–1965 arbetade Sven som husfar och bibellärare på Ekebyholmsskolan. Sedan blev han vald till ungdomsledare i sydsvenska konferensen och den svenska unionen under ett par år och därefter ledare för församlingsmissionen fram till 1974, för att återigen väljas till ungdomsledare fram till 1981.

Under denna tid i ungdomsarbetet blev han känd som ”farbror Sven” inte minst bland barn och unga. Sven hade en förmåga att fånga deras uppmärksamhet med klurigheter och sitt vänliga sätt. Sven var evangelist i själ och hjärta med stor människokärlek.

Efter ungdomsledaråren var han pastor i Örebro och Jönköping i ett par år på respektive plats. Sina sista fyra år innan pensionen 1989 var Sven Adventistsamfundets missionssekreterare.

Som ungdomsledare i över ett decennium hade Sven ansvar också för Västerängs ungdomsgård, en plats som blev mycket kär för Sven och hans hustru Gertrud. Som pensionärer bosatte de sig några kilometer därifrån i Stora Forsa. Sven kom att under många år ansvara för Västeräng och ha uppsikt över lägergården fram till för några år sedan då de flyttade till Borås, närmare dottern. Det var med stor ömsesidig glädje som Sven och Gertrud och Västerängs lägerdeltagare återsåg varandra år efter år när lägersäsongen började. När Västeräng stängde ner för säsongen engagerade sig Sven i bibelstudier och bönemöten i bygden.

Sven sörjs närmast av hustrun Gertrud och barnen Birgitta och Torsten med familjer.

Begravning kommer att ske i Borås Adventkyrka den 12 december kl 10.00. För att hedra Sven Emanuelssons minne är en gåva till Adventistsamfundets minnesfond välkommen.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

För ett par år sedan gjordes en intervju med Sven Emanuelsson av Anne-Maj Sandström. Här finns en grovklippning av denna intervju (den är alltså inte färdig).

 

För gåvor till minnesfonden, kontakta reception@adventist.se med upplysningar efter att gåvan betalats in via pg 151378-7, bg 269-9973 eller swish 123 4194 148. Du kan också använda tjänsten https://adra.ngopro.com/fundraise/memorialdonation.