Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Extrainsatt generalkonferens
Dela

Extrainsatt generalkonferens

Den 18 januari hölls ett extrainsatt generalförsamlingsmöte vid Generalkonferensens högkvarter i Silver Spring, Maryland, USA. En fråga togs upp och avgjordes vilket möjliggör digitalt deltagande vid ordinarie generalförsamlingar framöver.

Delegaterna vid det extrainsatta generalförsamlingsmötet röstade för att göra ett tillägg (artikel V) i generalkonferensens (GC) stadgar som gör det möjligt för delegater att delta digitalt i en framtida generalförsamlingar i händelse av oförutsedda och oundvikliga omständigheter. Den enhälliga omröstningen ägde rum under ett endagsmöte med en punkt på agendan. Ändringen av GC:s stadgar gör det möjligt för delegater att delta i det kommande generalförsamlingsmötet som äger rum den 6-11 juni 2022, även om de inte fysiskt kan resa till St. Louis, Missouri, USA, på grund av covic-19-pandemin. Generalförsamlingen har redan skjutits upp två gånger under de sensate två åren inom ramen för stadgarna. Det går inte att skjuta upp generalförsamlingen ytterligare en gång enligt stadgarna, därför blev denna förändring i skuggan av pandemin till slut nödvändig.

På grund av de reserestriktioner som råder på grund av covid-19 valdes delegaterna till det extrainsatta mötet med hjälp av personer som för närvarande arbetar vid GC:s högkvarter i Silver Spring. Dessa delegationer godkändes av varje division, en ordning som godkändes av generalkonferensstyrelsen den 16 september 2021.

Dock måste möjlighet till digitalt deltagande eller en blandning av fysiskt och digitalt deltagande godkännas av GC:s generalkonferensstyrelse inför varje generalförsamling.

GC:s chefsjurist Karnik Doukmetzian förklarade betydelsen av den förändring som godkändes under det extrainsatta generalförsamlingsmötet: "Ändringen är viktig eftersom den innehåller regler för framtiden om generalförsamlingsmöten inte kan hållas på plats så att enskilda personer kan räknas som 'närvarande'. Världsförhållanden kanske inte tillåter delegater att resa för att vara närvarande personligen, och denna bestämmelse gör det möjligt för dessa delegater att delta och representera sina territorier även om de inte fysiskt kan resa till mötesplatsen."

Doukmetzian förklarade att världsomfattande representation är viktigt i ett generalförsamlingsmöte: "Denna regeländring kommer att göra generalförsamlingsmöten möjliga oberoende av förhållanden som skulle förbjuda resor eller närvaro", sade han.

Adventist.news