Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Evangelisation

Evangelisation

Evangelisation - att sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus - är den kristna kyrkans huvuduppgift. Evangelisationsavdelningen i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Dela

Evangelisation - att sprida det glada budskapet om Jesus - är den kristna kyrkans huvuduppgift. Evangelisationsavdelningen i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Avdelningen ger stöd och coachning till församlingar som vill bedriva utvecklingsarbete, hälsoarbete och bibelbrevskola. Tre personer har ansvar för det övergripande arbetet inom Evangelisations- och församlingsutvecklingsavdelningen (EFU).

 

Daniel Hailemariam

Tf avdelningsledare

Telefon 073 – 776 24 07
E-post: daniel.hailemariam@adventist.se

Daniels arbetsområde är:

  1. coacha och handleda pastorer, bibelarbetare, församlingsledare, stödpastorer och kontaktpastorer
  2. handledare för  biträdandeavdelningsledare och verksamhetsledare inom EFU
  3. förmedla information och material till församlingar 
  4. medlem i avdelningsrådet 

"Jag ser framemot att få arbeta med våra församlingar och dess ledare. Kontakten och samtalen kan vara fysiska genom ett möte i din församling, de kan också vara per telefon eller genom andra tekniska medel. Jag kommer gärna och besöker er i era församlingar. Församlingsledare är också välkomna att höra av sig till mig om det finns något ni vill prata om eller något jag behöver veta eller något ni vill bolla om eller bara för att berätta vad som händer i församlingen."

 

Christian Karlsson

Biträdande avdelningsledare med ansvar för hälsoarbetet

Telefon: 070-6392552
E-post: christian.karlsson@adventist.se

Christians arbetsområden är:

  1. Utveckla material för helhetshälsa (fysisk, mental, social, andlig) som kan användas av församlingarna i hälsoevangelisation.
  2. Inspirera församlingarna i deras pågående hälsoevangelisationssatsningar samt att använda det material som finns tillgängligt från hälsoavdelningen.
  3. Projektledare för VegChef Scandinavian Plant-based Culinary School (www.vegchef.se) med alla de ansvarsområden som där tillkommer.
  4. Stödpastor över Skövde Adventkyrka, med bl.a. stöd till församlingsledningen, dop och begravningar.
  5. Medlem i avdelningsrådet.

"Jag ser fram emot att utveckla hälsoarbetet och inspirera till ett mer innovativt och evidensbaserat sätt att bedriva hälsoevangelisation. Vi har ett jättespännande projekt med VegChef och jag vet att det kommer utveckla mig mycket samtidigt som det sätter Adventistsamfundet på kartan i Sverige och i världen inom det växtbaserade köket. Som stödpastor i Skövde ser jag fram emot att vara ett stöd och en källa för inspiration i den verksamhet som församlingen vill driva."

 

Bengt Melin

Verksamhetsledare för Bibelbrevskolan

Telefon: 0390-41263 (hem) och 070-3572573 (mobil)
E-post: bengt.mellin@adventist.se

Bengts arbetsområde är att hjälpa församlingar och medlemmar att jobba aktivt med Bibelbrevskolan, utbilda och fortbilda handledare samt uppdatera och utveckla material för Bibelbrevskolan.

"Jag vill gärna besöka församlingar runt om i Sverige och informera om Bibelbrevskolan och kommer då att ta kontakt med församlingar för att bestämma tid för besök. Men församlingar får gärna höra av sig till mig för att boka tid för besök eller om något annat som man vill ha hjälp med angående Bibelbrevskolan."

Evangelisationsfonden

Evangelisationsavdelningen fördelar också anslag och bidrag från Evangelisationsfonden (är du inloggad kan du nedan se länk till ansökningsblankett för Evangelisationsfonden).