Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Evangelisation

Evangelisation

Evangelisation - att sprida evangelium, det glada budskapet om Jesus - är den kristna kyrkans huvuduppgift. Evangelisationsavdelningen i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Dela

Evangelisation - att sprida det glada budskapet om Jesus - är den kristna kyrkans huvuduppgift. Evangelisationsavdelningen i Adventistsamfundet ägnar sig åt allt som kan stärka församlingen, medarbetarna och medlemmarna i detta uppdrag.

Evangelisationsavdelningen fördelar också anslag och bidrag från Evangelisationsfonden (är du inloggad kan du nedan se länk till ansökningsblankett för Evangelisationsfonden).