Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Evangelisation i fokus

Örebro

9 feb 2013

Församlingarna närmast Örebro är välkomna till denna sabbat som sätter fokus på "Evangelisationsåret 2013".

10:00 Bibelstudium - Bobby Sjölander
11:15 Gudstjänst - Daniel Hailemariam
Lunch
14.30 Workshop 1 - Bobby Sjölander
15.15 Workshop 2 - Bobby Sjölander
16.00 Samtal och reflektioner - Daniel Hailemariam
17.00 Avslutande möte - Bobby Sjölander
Kvällste

Se information i affschen nedan!