Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Europeiska söndagsalliansen fortsätter sin kamp

Den 21 januari uppmanade den Europeiska söndagsalliansen Europaparlamentets ledamöter att inför EU-valet 2014 avge ett löfte om arbetsfria söndagar. Det var under söndagsalliansens andra konferens sedan den bildades 2011, som löftet presenterades för 120 konferensdeltagare. Europeiska söndagsalliansen består av fackliga, kyrkliga och andra organisationer i det civila samhället som lobbar för frågor om söndagshelgd och rimliga arbetsvillkor i EU.

Löftet är tänkt att skrivas under av personer som ställer upp i valet till Europaparlamentet under 2014. Där förbinder sig den nuvarande eller blivande ledamoten att "garantera att all relevant EU-lagstiftning både respekterar och främjar skyddet av en gemensam vilodag för alla EU-medborgare, som i princip skall vara en söndag, för att skydda arbetstagarnas hälsa och främja bättre balans mellan familje- och privatliv och arbete".

Som argument för en ledig dag i veckan, trots den ekonomiska kristiden, säger man: "Konkurrenskraft kräver innovation, innovation kräver kreativitet och kreativitet kräver rekreation."

Tolv parlamentsledamöter skrev under löftet under konferensen.

Tolerans för olika vilodagar

Adventister firar inte vilodag på söndagar som många andra kristna, utan håller lördagen (sabbaten) som vilodag. Samfundets talesperson i Europa i frågor om religionsfrihet och relationer till omvärlden, pastor Raafat Kamal, kommenterar söndagsalliansens krav så här: "Vi stöder uppfattningen att människan behöver en vilodag för att uppnå balans mellan arbete och privatliv och därmed främja hälsa och trygghet. Men det är också viktigt att de som inte håller religiös vilodag på söndagar respekteras för sin åsikt och visas tolereras. Jag hoppas att partnerna i den Europeiska söndagsalliansen, som försöker väcka uppmärksamhet för värdet av gemensamma lediga söndagar i Europas länder, också uppskattar mångfalden i den Europeiska unionens länder, och ser behovet av att respektera dem som har en annan har religiös tro och praxis."

Europeiska söndagsalliansens löfte finns att läsa på olika språk här!

APD / Rainer Refsbäck