Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Europeisk division får nytt namn

Sedan Generalkonferensens årsmöte 2011, då Transeuropeiska och Euroafrikanska divisionerna förlorade sina territorier i Mellanöstern och Afrika, har den sistnämndas beteckning varit missvisande.

Detta ändrades under Generalkonferens-styrelsens pågående årsmöt, så nu heter den Euroafrikanska divisionen Intereuropeiska divisionen (EUD).

Transeuropeiska divisionen (TED) behåller sin beteckning eftersom territoriet sträcker sig från Nordeuropa via Polen och Ungern ner till Balkan, Grekland och Cypern.

Den tredje divisionen i Europa heter Euroasiatiska divisionen (ESD) och omfattar i stort sett de tidigare Sovjetrepublikerna med undantag för Baltikum (som tillhör TED).

Rainer Refsbäck