Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Enditnow 2018

Enditnow 2018

Dela

Adventistsamfundet tar aktivt ställning mot våld i nära relationer.

Med "End It Now" kampanjen vill vi påminna om detta och ge verktyg för att upptäcka och hjälpa människor som utsätts för våld i nära relationer - kvinnor, barn och män.

Den 25 augusti 2018 är det enditnow-temadag för världssamfundet. Temat i år är "Psykiskt våld". Här nedan hittar du ett gudstjänstprogram och en föreläsning att ladda ner och använda i din församling.